Zidentyfikowano gen wpływający na zdolność rozpoznawania twarzy

| Psychologia
Hamner_Fotos, CC

Gen receptora oksytocyny (OXTR) wpływa nie tylko na przywiązanie matki i dziecka czy par u gatunków monogamicznych, ale i na zdolność do zapamiętywania twarzy. Międzynarodowy zespół podkreśla, że uzyskane wyniki mają znaczenie dla wszystkich chorób, w których szwankuje przetwarzanie informacji społecznych, włączając w to zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Dr Larry Young z Wydziału Psychiatrii Emory University podkreśla, że to pierwsze studium, które zademonstrowało, że zróżnicowanie wariantów (alleli) genu receptora oksytocyny oddziałuje na zdolność rozpoznawania twarzy. Young i David Skuse Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego podkreślają, że choć oksytocyna odgrywa ważną rolę we wzajemnym rozpoznawaniu się, u ok. 1/3 populacji występuje wyłącznie wariant negatywnie wpływający na tę umiejętność. Wg akademików, może to pomóc w wyjaśnieniu, czemu nieliczni ludzie pamiętają niemal wszystkie spotkane osoby, podczas gdy inni mają problem z rozpoznaniem nawet członków własnej rodziny.

Naukowcy skupili się 198 rodzinach z jednym dzieckiem z autyzmem (większość - 2/3 - pochodziła z Wielkiej Brytanii, a reszta z Finlandii).

Wcześniej ekipa Younga ustaliła, że receptor oksytocyny jest niezbędny podczas bazującego na zapachu rozpoznawania społecznego u gryzoni. W ramach najnowszego studium sprawdzano, jak niewielkie różnice w budowie OXTR wpływają na kompetencje w zakresie rozpoznawania twarzy u rodziców, nieautystycznego rodzeństwa i autyków. Okazało się, że pojedyncza zmiana w DNA receptora oksytocyny miała ogromny wpływ na zdolność zapamiętywania twarzy danej rodziny.

gen receptora oksytocyny OXTR rozpoznawanie twarzy Larry Young David Skuse