Skuteczne immunosupresyjne generyki

| Medycyna
sparktography

Zespół naukowy pracujący pod kierunkiem uczonych z University of Cincinnati stwierdził, że leki generyczne oparte na takrolimusie działają u chorych po przeszczepach identycznie jak oryginał.

Podczas badań, sfinansowanych przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) wykorzystano dwa generyki różniące się od siebie siłą, czystością i zawartością substancji czynnej, oraz takrolimus o nazwie handlowej Prograf. Leki badano na 70 osobach po udanych przeszczepach.

Odkryliśmy, że nie ma różnicy pomiędzy oryginałem a oboma generykami. Innymi słowy, jeśli pacjent dotychczas przyjmował oryginał i zaczął używać generyku to – o ile przyjmuje go zgodnie z zaleceniami – zmiana nie powinna nieść ze sobą żadnych konsekwencji klinicznych - stwierdziła główna autorka badań, profesor Rita Alloway.

Uczona mówi, że wyniki uzyskane przez jej zespół są bardzo istotne, gdyż ponad 70% przepisywanego takrolimusa to generyki. Mimo, że dotychczas nie ma doniesień o negatywnych skutkach ich zażywania, zarówno lekarze jak i pacjenci obawiają się możliwych konsekwencji związanych z zastąpieniem oryginałów lekami generycznymi.

Większość leków immunosupresyjnych trzeba dobierać indywidualnie do pacjenta i upewniać się, że we krwi występuje odpowiednie ich stężenie. Zbyt duża dawka zwiększa toksyczność leków, zbytnio tłumi układ odpornościowy i zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Zbyt mała dawka może prowadzić do odrzucenia przeszczepionego organu - wyjaśnia Alloway. To właśnie fakt, że wymagana jest duża precyzja powoduje obawy o to, czy immunosupresyjne generyki mogą zastąpić oryginały.

generyk takrolimus lek generyczny przeszczep lek immunosupresyjny