Korzyści z walki z globalnym ociepleniem będą większe niż koszty

| Ciekawostki
Mikki Thõr

Walka z globalnym ociepleniem pochłonie olbrzymie kwoty, ale korzyści związane z mniejszą liczbą przypadków zgonów i chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza będą większe niż koszty. W The Lancet Planetary Health ukazały się wyniki badań nad kosztami redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz nad związanymi z tą redukcją korzyściami dla zdrowia ludzi.

Autorzy badań szacują, że jeśli chcemy powstrzymać wzrost temperatury poniżej limitu 2 stopni Celsjusza ponad temperatury sprzed okresu rewolucji przemysłowej, to w latach 2020-2050 ludzkość będzie musiała wydać na ten cel od 22,1 do 41,6 biliona USD. Jeśli zaś postawimy sobie ambitniejsze cele i granicę ocieplenie, której nie chcemy przekroczyć, wyznaczymy na 1,5 stopnia Celsjusza, to wydatki sięgną od 39,7 do 56,1 biliona dolarów.

Jednocześnie naukowcy obliczyli, że jeśli osiągniemy pierwszy z tych celów, to liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza zmniejszy się w latach 2020-2050 o 21-27 procent, do około 100 milionów. Jeśli zaś zrealizujemy bardziej ambitny z tych celów, to liczba zgonów zmniejszy się o 28-32 procent, do około 90 milionów.

W zależności od strategii wykorzystanej w celu powstrzymania globalnego ocieplenia, korzyści dla zdrowia związane z redukcją zanieczyszczenia powietrza będą od 1,4 do 2,5 razy większe niż koszty walki z globalnym ociepleniem, stwierdzają autorzy raportu. Koszty zanieczyszczenia powietrza to koszty leczenia, zgonów i utraty produktywności.

Krajami, które mogą odnieść największe korzyści z redukcji gazów cieplarnianych są Indie i Chiny. Braliśmy pod uwagę wyłącznie korzyści związane ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza. Innych korzyści nie braliśmy pod uwagę, co oznacza, że ogólna wartość korzyści jest niedoszacowana, mówi współautor badań Anil Markandya z Baskijskiego Centrum Zmian Klimatu.

Od czasu rewolucji przemysłowej średnia temperatura na Ziemi zwiększyła się o 1 stopień Celsjusza. Emisja zanieczyszczeń pochodzących z paliw kopalnych nie tylko przyczynia się do wzrostu temperatury na Ziemi. Negatywnie wpływają one na ludzkie zdrowie, powodując choroby płuc, układu krążenia, udary i nowotwory.

globalne ocieplenie zdrowie gazy cieplarniane