Znajomego rozpoznasz po 2 słowach

| Psychologia
Toshiyuki IMAI (matsuyuki), CC

By rozpoznać przyjaciela bądź kogoś z rodziny, w ponad 99% przypadków ludziom wystarczy wypowiedź składająca się z zaledwie 2 słów.

Julien Plante-Hébert, doktorant z Uniwersytetu w Montrealu, badał 44-osobową grupę francuskojęzycznych Kanadyjczyków w wieku 18-65 lat. Badanych proszono, by wśród męskich głosów wskazali znajomy.

Na potrzeby eksperymentu naukowiec stworzył serie głosów o podobnych cechach akustycznych (miały one stanowić słuchowy odpowiednik procedury wzrokowej identyfikacji na policji). W moim studium każdy "szereg" składał się z wypowiedzi o długości od 1 do 18 sylab. Znajomość docelowego głosu oraz identyfikującego definiowano jako stopień kontaktu [...].

Plante-Hébert stwierdził, że bez względu na znajomość mówiącej osoby ludzie nie potrafili zidentyfikować krótkich wypowiedzi, jednak dla znanych głosów stopień skuteczności przy wypowiedziach składających się z 4 bądź więcej sylab (np. "merci beaucoup", dziękuję bardzo) był niemal 100-proc. "Wskaźnik trafności przewyższa wartości uzyskiwane za pomocą systemów automatycznych". Kanadyjczyk wylicza, że o ile najlepsze systemy rozpoznawania mowy działają na poziomie 92% poprawnych odpowiedzi, o tyle ludzie w swojej najlepszej formie sięgają pułapu 99,9%.

Doktorant podkreśla, że w hałaśliwym otoczeniu człowiek przewyższa automatyczne systemy, bo jego mózg potrafi odfiltrować szum tła. W porównaniu do odcisków palców czy wzoru tęczówki, automatyczne rozpoznanie mówiącego to najmniej dokładny czynnik biometryczny. O ile zaawansowane technologie są w stanie wychwycić ogromną ilość danych dot. mowy, o tyle wyłącznie ludzie potrafią rozpoznać znajome głosy z niemal zupełną trafnością.

głos znajomy rozpoznanie sylaba długość Julien Plante-Hébert