Starsze grabarze są lepszymi ojcami

| Nauki przyrodnicze
Blink

Starsze samce grabarzy, chrząszczy z rodzaju Nicrophorus, są lepszymi ojcami: mając niewielkie szanse na ponowne rozmnażanie, wkładają więcej wysiłku w spółkowanie i opiekę nad potomstwem.

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter zastanawiali się, w jaki sposób prawdopodobieństwo ojcostwa wpływa na zachowanie samców. Stwierdzili, że starsze osobniki opiekowały się młodymi nawet wtedy, gdy nie miały pewności, kto je spłodził. Młodsze samce, które miały większe szanse na ponowne spółkowanie, w mniejszym stopniu przejmowały się potomstwem (niepewność ojcostwa tylko potęgowała tę tendencję).

Przeżywalność młodych była taka sama, bez względu na wysiłek włożony przez samca w wychowanie. Działo się tak, bo gdy wkład samca się zmniejszał, pałeczkę przejmowała samica.

Nasze badanie pokazuje, że u samców grabarzy wiek ma bezpośredni wpływ na zaangażowanie rodzicielskie - podkreśla dr Megan Head.

Podczas eksperymentów Brytyjczycy pozwalali, by czasem zapach konkurenta utrzymywał się w komorze kopulacyjnej i w ten sposób manipulowali percepcją ojcostwa. Im więcej czasu samiec spędzał z młodymi, tym wyżej oceniano jego zaangażowanie w opiekę.

Autorzy artykułu z Proceedings of the Royal Society of London – B wyjaśniają, że u grabarzy opieka nad potomstwem bardzo przypomina zachowania ptaków. Młode proszą o jedzenie, trącając rodziców, a ci w odpowiedzi zwracają częściowo nadtrawiony pokarm.

Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, że u gatunków z ojcowską opieką panowie muszą równoważyć przyszłe inwestycje w rozmnażanie i troskę o obecne potomstwo. Tylko w ten sposób mogą bowiem zmaksymalizować życiowy sukces reprodukcyjny. Entomolodzy dywagują, że samice powinny woleć starszych partnerów, bo bardziej się starają i mniej się przejmują niewiernością.

grabarze chrząszcze ojcostwo potomstwo młode opieka rozmnażanie Nicrophorus Megan Head