Pracują nad nadprzewodzącym grafenem

| Technologia
Stanford University

International Technology Roadmap for Semiconductors uznała grafen za materiał, który zastąpi krzem. Zdaniem specjalistów koniec epoki krzemu i początek ery grafenu nastąpi około 2028 roku. Teraz grupa naukowców z University of British Columbia zapewnia, że grafen nie tylko zastąpi krzem, ale będzie też świetnym nadprzewodnikiem. Profesor Andrea Damascelli twierdzi, że uda się mu się zwiększyć temperaturę, w której grafen przechodzi w stan nadprzewodnictwa. Na razie jego grupa zaprezentowała

nadprzewodnictwo w grafenie wzbogaconym litem i schłodzonym to temperatury 5,9 kelwina. Damascelli chce wykorzystać metody, które były dotychczas wykorzystywane, ale dodatkowo mówi o pewnym zabiegu, który na razie trzyma w tajemnicy.
Naszym obecnym celem jest zwiększenie temperatury krytycznej w pojedynczej warstwie grafenu. Badany różne kombinacje substratów i domieszek, by uzyskać stabilne nadprzewodnictwo w wyższej temperaturze - mówi uczony.

Grupa Damascellego przeprowadziła już liczne eksperymenty z różnymi domieszkami, szukając najlepszego materiału, który zapewni grafenowi pożądane właściwości. Znalezienie idealnej domieszki, czyli takiej, która jest najbardziej stabilna i zapewnia najwyższa temperaturę krytyczną, to podstawowe zadanie, jakie przed nami stoi - stwierdza Damascelli. Naukowiec korzysta z pomocy ekspertów z niemieckiego Instytutu Maksa Plancka. Ma nadzieję, że ich wspólna praca pozwoli na opracowanie domieszkowanego grafenu wykazującego nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Celem minimum jest zaś stworzenie nadprzewodzącego grafenu pracującego w temperaturze 77 kelwinów, czyli temperaturze ciekłego azotu.

grafen nadprzewodnik