Co robią razem na plaży, skoro nie ratują krewnych? Oto jest pytanie...

| Nauki przyrodnicze
Aleuze

Niekiedy grindwale (Globicephala melas) masowo wypływają na brzeg. Dotąd zakładano, że do tzw. strandingu dochodzi, gdy członkowie rozszerzonej rodziny próbują pomóc unieruchomionemu krewnemu. Ostatnie badania genetyczne wykazały jednak, że zalegające na plaży osobniki wcale nie są potomkami jednej samicy (nie ma mowy o pokrewieństwie w linii matczynej).

Prof. Scott Baker z Uniwersytetu Stanowego Oregonu tłumaczy, że masowe wypływanie na brzeg z udziałem nawet ponad 150 osobników uznaje się za zjawisko naturalne. Stranding na dużą skalę, który występuje u grindwali, kaszalotów i kilku innych gatunków, dokumentowano już od setek lat, poczynając od czasów Arystotelesa. Bez pomocy człowieka uwięzione na brzegu zwierzęta przeważnie umierają.

Najczęściej ofiarą strandingu padają grindwale, dlatego zespół Bakera postanowił przetestować hipotezę pomagania ze względu na pokrewieństwo (uznaje się, że stada G. melas tworzą zwierzęta będące potomkami pojedynczej samicy).

Naukowcy badali mitochondrialne DNA (mtDNA) 490 grindwali, które uczestniczyły w 12 strandingach na terenie Tasmanii i Nowej Zelandii. Okazało się, że leżące na plaży grupy składały się z osobników pochodzących od więcej niż jednej matki.

Biolodzy zauważyli, że na podstawie odległości dzielącej poszczególne zwierzęta nie dało się określić stopnia ich pokrewieństwa. Można by się spodziewać, że bliscy krewni utworzą skupisko wokół jednej centralnej postaci, [...] przywódczyni, tymczasem niczego takiego nie widzieliśmy. Matki i młode często znajdowały się daleko od siebie. Niekiedy na plaży leżało martwe młode, do którego nie dało się dopasować żadnej z nieżywych samic.

Baker podkreśla, że ustalenia jego zespołu nie podają w wątpliwość matrilinearnej organizacji stad grindwali. Wydaje się jednak, że w pewnym momencie struktura ta się rozmywa, bo różne grupy łączą się ze sobą, by kopulować albo razem szukać jedzenia. Skutkiem takich "spotkań na szczycie" może być nasilona rywalizacja, która prowadzi do strandingu.

grindwal Globicephala melas stranding plaża brzeg pokrewieństwo linia matczyna stado Scott Baker