Po ponad 40 latach grizli z Yellowstone nie są już pod ochroną

| Nauki przyrodnicze
Princess Lodges, CC

Dwudziestego drugiego czerwca sekretarz zasobów wewnętrznych USA Ryan Zinke poinformował, że Służba Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (FWS) zdecydowała, że populacja grizli z Yellowstone nie jest już zagrożona.

Władze podkreślają, że populacja niedźwiedzi odrodziła się do takiego stopnia, że federalna ochrona nie jest już potrzebna i zarządzanie nią zostanie przekazane stanom i plemionom.

Tzw. Yellowstone DPS (Greater Yellowstone Ecosystem Distinct Population Segment) składa się z grizli zamieszkujących północno-zachodnią część Wyoming, południowo-zachodnią Montanę i wschodnie Idaho.

FWS szacuje, że liczebność grizli wzrosła ze 136 osobników w 1975 r. do ok. 700. Obecnie Yellowstone DPS zajmuje obszar o powierzchni ponad 58.274,7 km2, a więc ponad 2-krotnie większy niż w połowie lat 70.

Podejmując decyzję o skreśleniu z listy chronionych gatunków, Służba wzięła pod uwagę różne czynniki, w tym liczbę i rozmieszczenie grizli w ekosystemie czy jakość habitatu.

Populacje grizli poza Yellowstone DPS będą nadal chronione na mocy Endangered Species Act (ESA).

grizli populacja Yellowstone DPS lista Służba Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych