Gruźlica zrównała się z HIV

| Medycyna
CDC

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gruźlica zrównała się z HIV w rankingu wiodących przyczyn zgonu na świecieGruźlica i HIV rywalizują obecnie o miano przyczyny numer jeden w dziedzinie zgonów wskutek chorób zakaźnych - podkreśla dr Mario Raviglione.

WHO podkreśla, że takie statystyki są absolutnie do zaakceptowania, zważywszy, że gruźlica to choroba uleczalna.

20. Globalny Raport Gruźliczy (Global Tuberculosis Report 2015) wskazuje na duże postępy, jakie poczyniono w jej zwalczaniu; od 1990 r. wskaźnik śmiertelności zmniejszył się bowiem o 47%, a od 2000 r. liczba zakażeń spada o 1,5% rocznie, co można przypisać wdrożeniu Millennium Development Goals (MDGs).

Najwięcej nowych przypadków gruźlicy odnotowuje się w Chinach, Indiach, Indonezji, Nigerii i Pakistanie.

Śmiertelność z powodu HIV/AIDS także szybko spada z powodu zwiększenia dostępu do leków antyretrowirusowych. Liczba zgonów związanych z AIDS zmniejszyła się o 42% od szczytu z 2004 r. W 2014 r. wynosiła ona 1,2 mln, w porównaniu do 2 mln w roku 2005.

Na gruźlicę zmarło w zeszłym roku 1,5 mln osób (ok. 890 tys. mężczyzn, 480 tys. kobiet i 140 tys. dzieci), ale oficjalnie 400 tys. zgonów zaklasyfikowano jako śmierć w wyniku AIDS (zgon nastąpił bowiem u osób HIV-pozytywnych). Warto dodać, że choć liczba zgonów z powodu gruźlicy u pacjentów z HIV spadła od 2004 r. o 33%, gruźlica nadal pozostaje wiodącą przyczyną śmierci w tej grupie. Specjaliści szacują, że odpowiada ona za 1 na 5 zgonów związanych z AIDS.

Autorzy raportu donoszą, że ogólnie, dzięki skutecznej diagnozie i leczeniu gruźlicy, w latach 2000-2014 ocalono circa 43 mln żyć. W 2014 r. WHO zgłoszono 6 mln nowych przypadków gruźlicy, a więc mniej niż 2/3 (63%) z szacunkowo 9,6 mln osób, które zachorowały. Oznacza to, że na świecie nie zdiagnozowano lub nie zgłoszono 37% przypadków. Nic nie wiadomo o jakości opieki medycznej w tej grupie.

Margaret Chan, dyrektor generalna WHO, podkreśla, że choć od 1990 r. poczyniono znaczne postępy, to jeśli świat chce zakończyć tę epidemię, musi przeskalować wysiłki i koniecznie zainwestować w badania. Dr Raviglione się z tym zgadza, twierdząc, że jeśli międzynarodowe inwestycje w gruźlicę dorównają tym związanym z HIV, może wystąpić przyspieszony spadek śmiertelności.

Warto odnotować, że Global Tuberculosis Report 2015 wskazuje na rosnący problem lekooporności prątków gruźlicy. Okazuje się bowiem, że ok. 3 na 100 nowych przypadków nie można leczyć antybiotykami pierwszego wyboru.

Światowe Zgromadzenie Zdrowia przegłosowało w maju 2014 r. rezolucję dot. wdrożenia od początku 2016 r. Globalnej Strategii Gruźliczej (Global TB Strategy). Między końcem 2015 a 2035 r. zakłada ona zmniejszenie liczby zgonów z powodu gruźlicy aż o 95% i spadek liczby nowych przypadków o 90%.

gruźlica HIV AIDS WHO Światowa Organizacja Zdrowia raport Global Tuberculosis Report 2015