Niewielki pozytywny wpływ odrobiny gier

| Psychologia
cbgrfx123, CC

Mniej niż godzina gier wideo dziennie ma niewielki pozytywny wpływ na rozwój: skutkuje lepszym przystosowaniem zarówno u dzieci, jak i nastolatków (psycholodzy z Uniwersytetu Oksfordzkiego dokonywali porównań do osób, które nigdy nie grały lub grały 3 godziny dziennie i więcej).

Brytyjczycy sądzą, że studium, którego wyniki opublikowano w piśmie Pediatrics, to pierwsze badanie oceniające zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki gier wideo w reprezentatywnej próbie blisko 5 tys. dzieci i młodzieży. Uczestników w wieku 10-15 lat pytano o czas spędzany na grach wideo (na konsolach i pecetach), poziom nadpobudliwości i nieuwagi, empatię oraz kontakty z rówieśnikami.

Zespół dr. Andrew Przybylskiego ustalił, że w Wielkiej Brytanii 3 na 4 dzieci gra codziennie w gry wideo. Osoby, które spędzają w ten sposób ponad połowę wolnego czasu, nie są zbyt dobrze przystosowane (przy umiarkowanym graniu - 1-3 godz. na dobę - nie odnotowywano jeszcze żadnego wpływu). Naukowcy spekulują, że to skutek nieangażowania się w inne potencjalnie wzbogacające czynności oraz wystawienia na oddziaływanie kontentu przeznaczonego dla dorosłych.

W porównaniu do niegrających i grających bardzo często, dzieci grające mniej niż godzinę dziennie (czyli przez mniej niż 1/3 wolnego czasu) były najbardziej towarzyskie i najczęściej wspominały o satysfakcji z życia. Występowało u nich mniej problemów z przyjaciółmi i emocjonalnych, odnotowywano także niższy poziom nadruchliwości.

Uzyskane wyniki stanowią poparcie dla ostatnich eksperymentów laboratoryjnych, które wskazały na minusy korzystania z gier elektronicznych, jednak wysokie natężenie grania wydaje się tylko słabo związane z dziecięcymi problemami behawioralnymi w realnym świecie. Na podobnej zasadzie niewielki pozytywny wpływ grania o nieznacznym natężeniu nie wspiera idei, że gry wideo pomagają dzieciom rozwijać się w coraz bardziej cyfrowym świecie. Choć niektóre z pozytywnych skutków odkrytych we wcześniejszych studiach znalazły odzwierciedlenie w danych, to efekty były dość słabe, co sugeruje, że korzyści ograniczają się do wąskiego zakresu gier akcji. Trzeba przeprowadzić kolejne badania, które pokażą, jakie cechy gier sprawiają, że są one korzystne lub szkodliwe. Ważne też może być ustalenie, jak środowiska społeczne, takie jak rodzina czy rówieśnicy [...], kształtują wpływ gier na młodych ludzi.

gry wideo rozwój wpływ przystosowanie problemy nadruchliwość nadpobudliwość towarzyskość Andrew Przybylski