Sorafenib powstrzymuje rzadki rodzaj nowotworu

| Medycyna
Sarahkaib, CC BY-SA 4.0

Jak donosi Columbia University, testowany na tej uczelni lek sorafenib zatrzymał na dwa lata rozwój guzów desmoidalnych u 80% pacjentów. Takie wyniki uzyskano podczas III fazy badań klinicznych, co oznacza, że środek może wkrótce zostać zatwierdzony do leczenia tego typu nowotworu.

Guzy demoidalne to lokalne złośliwe nowotwory tkanki włóknistej. Co prawda nie dają one odległych przerzutów, ale mają tendencję do naciekania na okoliczne tkanki. Ogólnie rzecz biorąc, guzy desmoidalne są lokalnie agresywne, często bolesne i nie ma efektywnych sposobów ich leczenia, stwierdził główny autor badań, szef wydziału onkologii na Columbia University Irving Medical Center. Sorafenib to środek doustny, który bezpośrednio powstrzymuje wzrost guzów demoidalnych, dodaje.

Guzy desmoidalne rzadko są śmiertelne, jednak powodują ból, ograniczają mobilność i mogą zaburzać pracę organów. W USA każdego roku stwierdza się około 1000 nowych przypadków, głównie wśród młodych ludzi. Są one tak zróżnicowane, że brak jest standardowej metody ich leczenia. Nawet u tego samego pacjenta guzy mogą różnie się zachowywać. Jedne spontanicznie się zmniejszają, inne pozostają niezmienione, jeszcze inne szybko rosną. W przeszłości w większości przypadków usuwano je chirurgicznie, jednak, jako że istnieje wysokie ryzyko nawrotu, obecnie zabieg chirurgiczny stosuje się tylko tam, gdzie ryzyko to jest małe.

W testach na Columbia University brało udział 87 pacjentów. Części z nich podawano sorafenib, część otrzymywała placebo.
Sorafenib to inhibitor kinaz tyrozynowych, który powstrzymuje zarówno rozwój samych komórek nowotworu, jak i zapobiega tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych odżywiających guz. Testy wciąż trwają, ale już teraz naukowcy szacują, że w przypadku 81% pacjentów przyjmujących sorafenib przez dwa lata nie doszło do powiększania się guza. W grupie przyjmującej placebo odsetek ten wynosił 36%. To naprawdę znaczące wyniki. Dotychczas żadna metoda leczenia guzów desmoidalnych nie przynosiła takich wyników, mówi Schwartz.  Wśród skutków ubocznych przyjmowania leku zauważono wysypkę, nadciśnienie i biegunkę.

Autorzy badań zauważają, że konieczne jest jeszcze przeprowadzenie testów, których celem będzie znalezienie optymalnej dawki leku. Obecnie trwają analizy próbek guzów, gdyż uczeni chcą zrozumieć, w jaki dokładnie sposób sorafenib wpływa na wzrost nowotworu.

Testowany lek został już wcześniej dopuszczony do leczenia pewnych typów nowotworów nerek, wątroby i tarczycy.

guz desmoidalny nowotwór sorafenib