Japończycy odkryli dwa egzotyczne hadrony

| Astronomia/fizyka
KEK

Badacze z japońskiego laboratorium KEK poinformowali o odkryciu dwóch nowych hadronów. Już wcześniej odkrywano egzotyczne hadrony, zawierające kwark powabny oraz kwark antypowabny. Tym razem okazuje się, że istnieją egzotyczne hadrony składające się z co najmniej czterech kwarków, w tym z kwarków niskich.

Nowe cząstki (Zb) zawierają kwark niski oraz kwark antyniski. Ponadto mają ładunek elektryczny, co sugeruje, że są hadronami, zawierającymi co najmniej dwa dodatkowe kwarki oprócz niskiego i antyniskiego.

Badania nad niespodziewanie odkrytymi cząstkami wskazały, że rozpadają się one na bottomonium (mezon Y lub mezon ηb) oraz naładowany mezon π+/-. Oba hadrony oznaczono, od ich masy, jako Zb(10610) i Zb(10650). Są około jedenastokrotnie lżejsze od protonu.

hadron cząstka elementarna