Nowa typologia hazardzistów

| Psychologia
Jeff Kubina, CC

Hiszpańscy psycholodzy opisali 4 typy kompulsywnych hazardzistów. Twierdzą, że tylko u jednego z nich występują symptomy znaczącej patologii (Canadian Journal of Psychiatry).

W stosunku do każdej podgrupy hazardzistów powinniśmy stosować różne metody leczenia. Dzięki temu można zareagować na specyficzne trudności i potrzeby – podkreśla jedna ze współautorek studium Susana Jiménez Murcia.

Naukowcy z Hospital Universitario de Bellvitge i Universidad Autónoma de Barcelona zbadali 1171 osób. Na tej podstawie stwierdzili, że typ I i II stanowią patologiczni hazardziści, którzy mają problem z kontrolowaniem swoich reakcji, lecz tylko typ I przejawia symptomy znaczącej psychopatologii i cechuje go wysoka impulsywność oraz nasilona skłonność do poszukiwania wrażeń.

W klasyfikacjach jednostek chorobowych patologiczny hazard (nazywany też hazardem kompulsywnym czy problematycznym) opisuje się jako zaburzenie kontroli nad impulsami, uwypuklając głównie skutki natury ekonomicznej i społecznej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to zbyt szeroka definicja, która nie uwzględnia złożoności zjawiska. Stąd próby tworzenia typologii i nowych kategorii podręcznikowych (np. uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych).

A oto typy przedstawione przez Hiszpanów:
1) Typ I - zdezorganizowany i niestabilny emocjonalnie – przejawia cechy osobowości schizotypowej (która potrzebuje ludzi, ale się ich obawia i wycofuje, wszystko odbiera ksobnie, w towarzystwie odczuwa wzmożoną złość, zmaga się z iluzjami, zwłaszcza dotyczącymi swojego ciała), jest bardzo impulsywny, uzależniony od alkoholu i innych używek, wcześnie zostaje hazardzistą. Występują u niego zmiany psychopatologiczne.
2) Typ II – schizoidalny – przejawia wysoki stopień unikania, dystansuje się społecznie i nadużywa alkoholu.
3) Typ III (wrażliwy na nagrody) – cechują go silna potrzeba poszukiwania wrażeń oraz impulsywność; brak zmian psychopatologicznych.
4) Typ IV – świetnie funkcjonujący i przystosowany, wolny od wszelkich uzależnień, brak zmian psychopatologicznych.

hazard kompulsywny hazard problematyczny typologia osobowość schizotypowa zmiany psychopatologiczne Susana Jiménez Murcia