Negatywny wpływ dializ na dobry cholesterol

| Medycyna
Tareq Salahuddin, CC

Hemodializa i dializa otrzewnowa zaburzają funkcje związane z dobrym cholesterolem HDL. Ustalenia austriackiego zespołu mogą pomóc w lepszej ochronie serca pacjentów z niewydolnością nerek.

HDL bierze udział we wstecznym transporcie cholesterolu do wątroby, gdzie ulega on zmetabolizowaniu. U zdrowych osób wyższe stężenie HDL w osoczu wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem choroby serca, lecz u ludzi z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) nie obserwuje się takiej korelacji.

Doktorzy Gunther Marsche i Michael Holzer z Uniwersytetu Medycznego w Grazu postanowili sprawdzić, czy dializowani chorzy nie mają przypadkiem dysfunkcjonalnego HDL. Analizowano próbki krwi trzech grup: 24 osób poddawanych hemodializie, 14 przechodzących dializę otrzewnową i 20 zdrowych. W obu grupach dializowanych pacjentów wykryto zmienioną aktywność enzymów zaangażowanych w metabolizm i dojrzewanie HDL. Upośledzona okazała się też funkcja samego HDL. Czas spędzany na hemodializie bądź dializie otrzewnowej ujemnie korelował ze zdolnością HDL do transportowania cholesterolu (nie wpływał jednak na inne właściwości lipoproteiny wysokiej gęstości).

Nowe ustalenia sugerują, że chroniczny stan zapalny związany z PNN znacząco zmienia skład i pogarsza działanie HDL - podkreśla dr Marsche. Uzyskane wyniki są niezwykle istotne, zważywszy, że choroby serca są wiodącą przyczyną zgonu pacjentów z PNN.

hemodializa dializa otrzewnowa HDL lipoproteina wysokiej gęstości dojrzewanie metabolizm aktywność enzymy Gunther Marsche Michael Holzer