Ludzie wyczerpują wodę, której potrzebują hipopotamy

| Nauki przyrodnicze
Paul Maritz (Fir0002), GNU FDL

W porze suchej hipopotamy nilowe (Hippopotamus amphibius) z rzeki Great Ruaha w Tanzanii doświadczają masywnej utraty habitatu. Ze względu na wzmożone ludzkie zużycie, w rzece jest wtedy o wiele mniej wody niż w ubiegłych dekadach. Wskutek tego dopływ Rufidżi wysycha.

Ostatnio naukowcy z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research badali, jaki ma to wpływ na dystrybucję hipopotamów. Niemcy ujawnili duże ruchy na długich dystansach: H. amphibius szukają bowiem miejsc do dziennego odpoczynku.

Biolodzy zauważyli, że w porze suchej hipopotamy wędrują w górę rzeki. Zmusza je to do tworzenia dużych grup, zbierających się w nielicznych rejonach oferujących wodę o odpowiedniej objętości i głębokości.

Hipopotamy doświadczają wzmożonego stresu, bo muszą się dalej przemieszczać [...]. W tak dużych zbiorowiskach rośnie też ryzyko agresji i rywalizacji o pokarm - podkreśla doktorantka Claudia Stommel.

Od 2006 r. hipopotam nilowy jest uznawany za gatunek narażony na wyginięcie. By uniknąć przegrzania i oparzeń słonecznych, w ciągu dnia H. amphibius muszą pozostawać zanurzone w wodzie. Z tego powodu jednym z największych zagrożeń dla tych zwierząt jest utrata habitatu wskutek działań człowieka.

Niemcy obserwowali hipopotamy z Parku Narodowego Ruaha. Rzeka Great Ruaha wyznacza jego południowo-wschodnią granicę, a w porze suchej stanowi główne źródło wody dla dzikiej przyrody. Naukowcy prowadzili swoje badania w porach suchych w 2012 i 2013 r. (od czerwca do listopada) na 104-km odcinku rzeki.

Od 1993 r. przepływ wody w tej formalnie stałej rzece znacznie spadł w porze suchej. Na wielu odcinkach rzeki w miesiącach pory suchej wody powierzchniowej w ogóle nie było - podkreśla Marion East. Obserwacje te potwierdzają, że w wielu lokalizacjach rzeka wysycha. Zjawisko to wiąże się prawdopodobnie z czerpaniem wody do celów rolniczych, np. na pola ryżowe, w górze rzeki.

H. amphibius z Parku Narodowego Ruaha są bardzo ważną populacją. Dalszy zanik wód powierzchniowych w porze suchej może zagrozić nie tylko ich przyszłości, ale także innym zależnym od wody gatunkom. Biolodzy zaznaczają, że potrzeba dalszych badań, by określić odporność hipopotamów na zmiany habitatu.

hipopotam nilowy Hippopotamus amphibius habitat wysychanie Great Ruaha Park Narodowy Ruaha Marion East Claudia Stommel