Mięsożerność to coś typowego dla hipopotamów

| Nauki przyrodnicze
Paul Maritz (Fir0002), GNU FDL

Hipopotamy nilowe (Hippopotamus amphibius) są zazwyczaj uważane za roślinożerców. Nawet doniesienia o osobnikach, które polują, jedzą padlinę czy kradną zdobycz krokodylom, nie są w stanie zmienić tego poglądu, bo ludzie uważają, że to coś niezwykłego, wyjątek od reguły.

Współpraca naukowców z 4 kontynentów wykazała jednak, że mięsożerność to coś typowego dla hipopotamów. Biolodzy podkreślają, że H. amphibius są fakultatywnymi mięsożercami, zjadającymi mięso i wnętrzności padliny. Mięsożerność nie jest odbiegającym od normy zachowaniem, ograniczonym do konkretnych jednostek w pewnych rejonach, ale wzorcem zachowania, który występuje w populacjach zamieszkujących współczesny zasięg gatunku we wschodniej i południowej Afryce. Mięsożerność często wiąże się ze wspólnym żerowaniem wielu osobników, a nawet całych grup społecznych.

Autorzy artykułu z pisma Mammal Review podkreślają, że zjadaniem padliny, zwłaszcza innych hipopotamów, można wyjaśnić odmienne niż u pozostałych podatnych zwierząt, np. słoni, bawołów czy antylop, wzorce czasowo-przestrzenne i dynamikę śmiertelności w przebiegu wąglika.

Marcus Clauss dodaje, że wszystkie elementy układanki do siebie pasują, bo hipopotamy są najbliższymi żyjącymi krewnymi waleni, a wszystkie walenie są mięsożerne.

hipopotam nilowy Hippopotamus amphibius mięsożerność wąglik epidemia Marcus Clauss