Wskaźnik zgonów z powodu hipotermii jest wyższy w Australii Południowej niż mroźnej Szwecji

| Ciekawostki
Red_One

W Australii Południowej wskaźnik zgonów wywołanych hipotermią jest wyższy niż w Szwecji.

Naukowcy ze Szkoły Nauk Medycznych Uniwersytetu w Adelajdzie analizowali kryminalne przypadki zgonów z powodu hipotermii w latach 2006-2011 w Australii Południowej i Szwecji. Okazało się, że na antypodach odnotowano wskaźnik 3,9 na 100 tys. osób, a w Szwecji 3,3:100.000. Ogólnie w Australii Południowej odnotowano w tym okresie 62 zgony z powodu hipotermii, a w Szwecji 296.

Mimo istotnych różnic demograficznych, geograficznych i klimatycznych wskaźnik zgonów w wyniku hipotermii był nieznacznie wyższy w Australii Południowej niż w Szwecji. To bardzo zaskakujący wynik - podkreśla szef projektu prof. Roger Byard.

Hipotermię definiuje się jako spadek temperatury wewnętrznej poniżej 35°C. Hipotermia jest śmiertelna, gdy temperatura wynosi 26-29°C.

Większość hipotermicznych zgonów w Australii Południowej dotyczyła starszych samotnych kobiet, które niejednokrotnie cierpiały na wiele chorób i miały ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym. Umierały one w pomieszczeniach. Często były martwe co najmniej 1 dzień, nim ktoś znalazł ich ciało.

Dla odmiany w Szwecji większość zgonów z powodu hipotermii następowała na dworze. Przeważnie ofiarami byli mężczyźni w średnim wieku, zwykle pod wpływem alkoholu. Ciała często wydobywano z zasp.

Choć klimat Australii Południowej jest o wiele cieplejszy, z wyższymi średnimi temperaturami i łagodniejszymi zimami, nie eliminuje to ryzyka zgonu z powodu wyziębienia. Starsi, odizolowani społecznie ludzie są najbardziej zagrożonymi jednostkami w tym stanie.

Ponieważ nie opisano domów z przypadków z antypodów, nie wiadomo, co konkretnie doprowadziło do wyższego wskaźnika śmierci w takich miejscach. Poza podłożem medycznym, możliwe, że pewną rolę odegrały także kiepskie ogrzewanie i izolacja termiczna oraz brak wydajności energetycznej. Dla przykładu: okna z podwójną szybą występują w 2,6% gospodarstw w Australii i we wszystkich domach Finlandii i Szwecji - podsumowuje doktorantka Fiona Bright.

hipotermia Australia Południowa Szwecja wskaźnik zgonów Roger Byard Fiona Bright