Czemu strasze dziecko nagle rośnie po narodzinach kolejnego dziecka?

| Psychologia
U.S. Navy

Wielu rodziców twierdzi, że gdy urodziło im się kolejne dziecko, mieli wrażenie, że starsze nagle sporo urosło, czasem w ciągu zaledwie jednej nocy. Studium przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Technicznego Swinburne'a rzuciło nieco światła na zjawisko "iluzji dziecka", przez którą matki i ojcowie postrzegają najmłodsze dziecko jako mniejsze, niż jest w rzeczywistości. Do czasu przyjścia na świat kolejnego potomka...

Dr Jordy Kaufman podkreśla, że w badanym fenomenie nie chodzi wyłącznie o fakt, że starsze dziecko wygląda na większe w porównaniu do młodszego brata czy siostry. To skutek tego, że [kiedyś] rodzice ulegli wrażeniu, że ich pierwsze dziecko jest mniejsze niż w rzeczywistości. Narodziny młodszego członka rodziny przełamują [jednak] zaklęcie i wtedy matki i ojcowie zaczynają postrzegać starsze dziecko we właściwych proporcjach.

Podczas badań prowadzonych w Internecie z 747 matek aż 70% twierdziło, że ich najmłodsze dziecko nagle stało się większe po narodzinach kolejnego dziecka. Później Australijczycy zebrali grupę 70 matek. Prosili o zaznaczenie na czystej ścianie wzrostu któregoś z dzieci w wieku 2-6 lat. Oszacowania były porównywane do rzeczywistej wielkości. Stwierdzono, że wzrost najmłodszych pociech był niedoszacowany średnio o 7,5 cm, podczas gdy oceny dotyczące starszych dzieci okazały się zasadniczo dokładne. Wielu matkom najmłodsze dziecko wydawało się o ponad 10 cm niższe niż w rzeczywistości.

Bez względu na wiek, wyolbrzymienie maleńkości najmłodszych dzieci pomaga rodzicom zwracać na nie większą uwagę.

iluzja dziecka dziecko najmłodsze starsze wzrost uwaga rodzice matka ojciec Jordy Kaufman