Immunoterpia choroby Alzheimera

| Psychologia
frostnova, CC

Już pojedyncza dawka immunoterapii zmniejsza problemy pamięciowe związane z chorobą Alzheimera.

Choć wiadomo, że w patogenezie alzheimera biorą udział dwie cząsteczki - beta-amyloid (Aβ) i białko tau - dotąd nie sprecyzowano np. ich wzajemnych relacji.

W warunkach prawidłowych białko tau stabilizuje mikrotubule służące do transportu m.in. substancji odżywczych. Gdy ulegnie hiperfosforylacji i utworzy formę oligomeryczną, dezintegruje układ transportujący neuronu, prowadząc ostatecznie do obumarcia komórki.

Wcześniej naukowcy z University of Texas Medical Branch (UMTB) wykazali, że w zwierzęcym modelu choroby immunoterapia wymierzona w cytotoksyczne oligomery tau zmniejsza ich liczbę i odwraca deficyty pamięciowe. W ramach obecnego studium zespół prof. Rakeza Kayeda zademonstrował, że zabieg ten ogranicza również liczebność oligomerów beta-amyloidu, sugerując, że szkodliwy wpływ Aβ zależy od obecności toksycznych form białka tau.

Metoda Kayeda różni się od innych leków immunoterapeutycznych tym, że obiera na cel wyłącznie toksyczne oligomery białka tau, pozostawiając w spokoju prawidłową jego postać.

immunoterapia oligomery białko tau beta-amyloid cytotoksyczność neurony choroba Alzheimera problemy pamięciowe Rakez Kayed