Czas na nowe interfejsy

| Technologia
Ruben Vermeersch

Badacze z University of Washington zaprezentowali narzędzie, które pozwoli programistom na tworzenie interfejsów dostosowujących się do możliwości wzrokowych i motorycznych indywidualnego użytkownika. System Supple został pokazany na spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (Association for the Advancement of Artificial Intelligence - AAAI).

Technologie pomagające człowiekowi są obecnie tworzone z założeniem, że to człowiek ma się do nich dostosować. My przyjęliśmy, że oprogramowanie powinno dostosować się do użytkownika - mówi doktorant Krzysztof Gajos, szef zespołu badawczego. To dowód, iż automatycznie generowane spersonalizowane interfejsy naprawdę działają. Nasz program jest gotowy do rynkowego debiutu - stwierdził profesor Dan Weld.

Użytkownik, który zaczyna korzystać z nowego interfejsu, najpierw musi poświęcić nieco czasu na jego dostosowanie do własnych możliwości. Na ekranie wyświetla się krąg z kropek. Każda z nich się zapala, a wtedy użytkownik powinien jak najszybciej na nią kliknąć. Zadanie powtarzane jest z kropkami o różnych rozmiarach. W ramach innych testów operator komputera musi kliknąć w danym punkcie i przeciągnąć, wybrać pozycję z listy oraz kilkukrotnie kliknąć w jednym punkcie. Kursorem można operować za pomocą dowolnego urządzenia wskazującego. Pełnosprawnej osobie test zajmuje około 20 minut. Osoba niepełnosprawna ruchowo musi przeznaczyć na testy nawet 90 minut.

Na podstawie tak zebranych danych tworzony jest, osobny dla każdego programu, matematyczny model interfejsu optymalnego dla danej osoby. Uczeni sprawdzili swój program na sześciu pełnosprawnych i 11 niepełnosprawnych osobach. Okazało się, że jeden standardowy interfejs nie jest rozwiązaniem.

Jesteśmy skłonni sądzić, że damy sobie radę z jednym uniwersalnym sposobem projektowania interfejsu. Jednak jeśli popatrzymy na uzyskane przez nas wyniki, okaże się, że interfejs, który jednej osobie pomaga w posługiwaniu się komputerem, przeszkadza innej, z innymi możliwościami motorycznymi i wzrokowymi - powiedział Gajos.

Profesor Kurt Johson, specjalista ds. rehabilitacji, który był odpowiedzialny za koordynację testów mówi, że znacznie lepiej jest zmienić środowisko, czyli dostosować cały interfejs, niż korzystać z dodatkowych programów pomagających w używaniu komputera. Supple przyda się wielu osobom, które mają ograniczone funkcje fizyczne. Od starszych osób ze słabym wzrokiem po osoby, którym trzęsą się ręce - dodaje.

Zastosowanie Supple wymaga jednak nowego podejścia do sposobu projektowania interfejsu, dlatego też Gajos sądzi, że narzędzie zostanie najpierw wdrożone w aplikacjach internetowych.

interfejs Supple Krzysztof Gajos