Pięć nowych izotopów

| Astronomia/fizyka
LLNL

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) we współpracy z kolegami z Indii, Niemiec, Japonii i Rosji odkryli pięć nieznanych dotychczas izotopów. Ekspertom udało się uzyskać po jednym izotopie berkelu (Bk 233), neptunu (Np 219), uranu (U 216) i dwa izotopy ameryku (Am 223, Am 229). Każdy z nowych izotopów ma mniej neutronów i jest lżejszy od wsześniej znanych izotopów odpowiednich pierwiastków.

Obecnie znamy 114 pierwiastków i ponad 3000 ich izotopów. Naukowcy oceniają, że do odkrycia pozostało jeszcze ponad 4000 izotopów. Ich badania pozwalają lepiej poznać budowę jądra atomu i rozwijać coraz bardziej precyzyjne modele teoretyczne ją opisujące. Uzyskane przez nas wyniki przesuwają granice tego, co wiemy o strukturze atomu w kierunku nuklidów, którym brakuje neutronów. Gdy zdamy sobie sprawę, że występujący w stanie naturalnym uran ma 146 neutronów, a nowy izotop ma ich zaledwie 124, to widzimy, jak wiele musimy się jeszcze dowiedzieć o jądrze atomowym i siłach, które trzymają je razem - mówi Dawn Shaughnessy.

Uczeni z LLNL nie tylko odkryli teraz nowe izotopy, ale opracowali też nową metodę ich wytwarzania. W ramach swoich eksperymentów strzelali atomami wapnia w 300-nanometrowej grubości folię z kiuru. Gdy atomy obu pierwiastków się zetknęły powstał złożony system, który przetrwał około jednej sekstylionowej sekundy (1/1036). Zanim się rozpadł jądra wapnia i kiuru wymieniały się protonami i neutronami, tworząc m.in. nieznane wcześniej izotopy berkelu, neptunu, uranu i ameryku. Izotopy te przetrwały od kilku milisekund do kilku sekund.

LLNL to zasłużona jednostka badawcza. Od czasu założenia w 1963 roku jej pracownicy brali udział w odkryciu sześciu nowych pierwiastków o liczbach atomowych 113, 114 (flerow), 115, 116 (liwermor), 117 i 118.

izotop ameryk berkel neptun uran