Już 7-miesięczne dzieci odróżniają języki

| Psychologia
gemsling (Nathan Jones), CC

Uczeni z University of British Columbia i Université Paris Descartes dowodzą, że dzieci już w wieku siedmiu miesięcy są w stanie zauważyć różnice i zacząć się uczyć dwóch języków o różnych strukturach gramatycznych. W Nature Communications ukazał się artykuł, który został też zaprezentowany podczas 2013 Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science. Dowiadujemy się z niego, że dzieci wychowywane w dwujęzycznym środowisku wykorzystują różnice w akcencie tonicznym do odróżnienia języków.

Na przykład w języku angielskim wyraz funkcyjny poprzedza wyraz samodzielny (his hat, with friends itp.), a czas trwania wyrazu samodzielnego jest dłuższy od funkcyjnego. W japońskim czy hindi porządek jest odwrócony, a wyraz samodzielny jest wyżej akcentowany. Kilkumiesięczne dzieci na tej podstawie są w stanie odróżnić języki.

Już wcześniej psycholog Janet Werker z UBC i lingwistka Judit Gervain z Université Paris Descartes wykazały, że dzieci korzystają z częstotliwości pojawiania się wyrazu w mowie w celu określenia jego ważności. Na przykład w angielskim wyrazy 'the' i 'with' występują znacznie częściej niż inne słowa. Dzieci uczą się na podstawie ich częstotliwości. Jednak dzieci wychowywane w środowisku dwujęzycznym potrzebują więcej informacji, więc opracowują nowe strategie, których dzieci ze środowisk jednojęzycznych nie muszą używać - mówi Gervain. A Werker uspokaja: Jeśli w domu mówi się dwoma językami, to nie ma się co martwić. To nie jest gra o sumie zerowej. Twoje dziecko jest dobrze wyposażone w mechanizmy pozwalające mu na oddzielenie obu języków i robi to w nadzwyczajny sposób.

język dziecko nauka akcent