Wielkość i otłuszczenie języka prognostykami bezdechu sennego

| Zdrowie/uroda
M Glasgow, CC

Większy język z podwyższoną ilością tłuszczu może być wskaźnikiem obturacyjnego bezdechu sennego (ang. obstructive sleep apnea, OSA) u otyłych dorosłych.

Naukowcy ze Szkoły Medycznej Perelmana na Uniwersytecie Pensylwanii badali ilość tłuszczu w języku 31 otyłych osób z OSA oraz 90 otyłych dorosłych bez tej dolegliwości. Wszyscy przeszli badanie rezonansem magnetycznym. Określano rozmiary oraz położenie tłuszczu w obrębie górnych dróg oddechowych. Mierzono także mięśnie.

Wcześniejsze badania wykazały, że ludzki język zawiera dużo tłuszczu i że otłuszczenie języka oraz jego waga są dodatnio skorelowane ze stopniem otyłości. W ramach tego studium po raz pierwszy badano pacjentów z OSA i stwierdzono, że u osób z obturacyjnym bezdechem sennym występują większe złogi tłuszczu niż u przedstawicieli grupy kontrolnej - podkreśla prof. Richard J. Schwab.

Naukowcy odkryli również korelację między objętością tłuszczu w języku a nasileniem OSA.

Choć otyłość to najważniejszy czynnik ryzyka OSA, wchodzące w grę patomechanizmy nie są dobrze rozpoznane. Naukowcy sądzą, że podwyższona ilość tłuszczu nie tylko powiększa rozmiary języka, ale i zmniejsza jego siłę, upośledzając zdolność do prawidłowego funkcjonowania w roli rozszerzacza górnych dróg oddechowych.

W ramach przyszłych badań Amerykanie chcą sprawdzić, czy schudnięcie zmniejsza otłuszczenie języka i czy poprawa oddychania w czasie snu ma związek ze zmianami w zawartości tłuszczu w języku.

język otłuszczenie tłuszcz zawartość objętość obturacyjny bezdech senny OSA otyłość Richard J. Schwab