Kamień Pomorski: na wewnętrznej ścianie szczytowej katedry odkryto wyryty w średniowiecznych cegłach znak związany z magią ochronną

| Humanistyka
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, FB

Na wewnętrznej ścianie szczytowej na gotyckim filarze katedry w Kamieniu Pomorskim odkryto niezwykłe „graffiti” - wyryty w średniowiecznych cegłach znak apotropeiczny (od gr. αποτρόπαιος – odwracający). Jak wyjaśniono na profilu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na FB, miał on zabezpieczyć świątynię i wiernych przed mocami zła. Mógł być to demon, złe duchy lub czarownice.

Formą kamieńskie „graffiti” przypomina stylizowany kwiat o 6 symetrycznie rozmieszczonych płatkach wpisanych w krąg (ang. hexafoil, daisy wheel). Wg relacji z FB, najbardziej czytelną jest centralna część rozety, wykonano ją w głębokim reliefie wgłębnym.

Znak wyryto w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, bo wysoko nad sklepieniem chóru. O jego odkryciu poinformował pracowników Muzeum pan Wojciech Cichecki, który zajmuje się remontem dachu katedry.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, FB

Znak ten mógł powstać zarówno w czasie budowy katedry w średniowieczu (XIII-XV w.), jak i w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVII w.), kiedy to w Europie, jak również Kamieniu odbywały się liczne procesy kobiet posądzanych o czary.

W symbolice średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy krąg oznaczał nieskończoność, a także doskonałość natury i porządek. Poza tym przekraczanie kręgu wyrażało przejście ze świata profanum do świata sacrum.

O znakach apotropeicznych wspomina w książce pt. „Medieval Graffiti: The Lost Voices od England's Churches" archeolog Matthew Champion.

katedra w Kamieniu Pomorskim znak apotropeiczny ściana szczytowa gotycki filar