Opracowano metodę analizy DNA pojedynczego ziarna ikry

| Nauki przyrodnicze
star5112, CC

Zespół z Uniwersytetów Hokkaido i Kraju Południowoczeskiego opracował metodę analizowania DNA pojedynczego ziarna ikry, dzięki czemu można identyfikować kawior pozyskiwany od bieług. Wg naukowców, pomoże to w utrzymaniu sprawiedliwego handlu (fair trade) i ochronie dzikich bieług (Huso huso).

Kawior bieługi uchodzi za przysmak. W ostatnim stuleciu liczebność H. huso znacznie jednak spadła wskutek nadmiernego odławiania i zniszczenia habitatu. Obecnie gatunek jest uznawany za krytycznie zagrożony, a międzynarodowy handel jest regulowany zapisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Spadek liczebności dzikich bieług doprowadził do powstania licznych hodowli na całym świecie. W wyniku skrzyżowania w 1952 r. samicy bieługi z samcem sterleta powstał np. mieszaniec zwany besterem (Huso huso x Acipenser ruthenus). Bester świetnie się nadaje na hodowlę dla kawioru, jednak pochodzenia ikry (gatunku, od którego ją pozyskano) nie da się określić wyłącznie na podstawie oględzin. Stąd badanie japońsko-czeskie, w wyniku którego zidentyfikowano sekwencje DNA (markery DNA jądrowego), odróżniające bieługi i sterlety od 8 innych gatunków jesiotrowatych: jesiotra syberyjskiego (A. baerii), amurskiego (A. schrenckii), rosyjskiego (A. gueldenstaedtii), gwiaździstego (A. stellatus), kaspijskiego (A. persicus), sachalińskiego (A. mikadoi) i amerykańskiego (A. transmontanus) oraz kaługi (Huso dauricus).

Narzędzie opisane na łamach Scientific Reports bazuje na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i żelowej elektroforezie. Podczas badań gatunkowo specyficzne warianty nukleotydów służyły jako miejsca wiązania diagnostycznych primerów.

Nowe narzędzie może dokładnie, tanio i szybko identyfikować kawior bieługi [...]. Może także pomóc w zarządzaniu [populacją] bieług, chroniąc tym samym różnorodność gatunku - podsumowuje Miloš Havelka z Uniwersytetu Hokkaido.

kawior ikra bieługa gatunek krytycznie zagrożony markery DNA jądrowego PCR Miloš Havelka