Odkryto nowy rodzaj kominów hydrotermalnych

| Nauki przyrodnicze
University of Southampton

Badacze z Uniwersytetu w Southampton i brytyjskiego Narodowego Centrum Oceanograficznego opisali nowy rodzaj kominów hydrotermalnych. Zlokalizowane na południe od Kajmanów kominy z Von Damm Vent Field (VDVF) są zbudowane głównie z talku (objętościowo stanowi on 85-90%), a nie z minerałów siarkowych i siarczkowych.

VDVF zostało odkryte w 2010 r. przez załogę RRS James Cook. Analizami pobranych tu próbek zajął się zespół Matthew Hodgkinsona.

To pole kominów hydrotermalnych stanowi dom dla zwierząt przypominających faunę Grzbietu Śródatlantyckiego, ale minerały i chemia Von Damm bardzo się różnią od innych znanych kominów.

Naukowcy zauważyli także, że system VDVF cechuje bardzo duża gęstość strumienia ciepła (ilość energii emitowanej do oceanu) - sięga ona ok. 500 megawatów. To znacznie więcej niż można by się spodziewać, zważywszy, że VDVF znajduje się na stoku podwodnej góry z dala od ognisk magmy (na krawędzi rejonu rozsuwania się, a nie pomiędzy płytami tektonicznymi).

Jeśli istnieje więcej takich miejsc, mogą one stanowić ważny przyczynek do wymiany związków chemicznych i ciepła między wnętrzem Ziemi i oceanami oraz brakujący element obecnych globalnych ocen wpływu aktywności hydrotermalnej.

kominy hyrotermalne Von Damm Vent Field VDVF talk Kajmany gęstość strumienia ciepła Matthew Hodgkinson