Gruczoły potowe odgrywają kluczową rolę w gojeniu ran

| Zdrowie/uroda
Jo Andre Johansen, CC

Gruczoły potowe odpowiadają nie tylko za chłodzenie organizmu, ale i za gojenie ran. Dotąd sądzono, że oparzenia czy wrzody zasklepiają się dzięki nowym komórkom z mieszków włosowych albo nietkniętej skóry na brzegach uszkodzenia. Teraz okazuje się, że ważną rolę odgrywają również komórki macierzyste z unikatowych dla naczelnych ekrynowych gruczołów potowych.

Dr Laure Rittié podkreśla, że leczenie przewlekłych ran jest bardzo kosztowne. Tylko w USA wydaje się na ten cel dziesiątki miliardów dolarów rocznie i kwota ta stale się powiększa, co oznacza, że obecne metody terapii się nie sprawdzają. Na szczęście członkom jej zespołu udało się ujawnić jedną z najskuteczniejszych broni w arsenale naszego organizmu. Po zidentyfikowaniu kluczowego procesu zasklepiania się ran możemy przystąpić do testowania leków związanych z nowym celem - niedostatecznie poznanymi gruczołami potowymi.

Amerykanie zademonstrowali, że komórki wyłaniają się spod rany, co sugeruje, że ekrynowe gruczoły potowe są istotnym rezerwuarem dojrzałych komórek macierzystych. Gdy zaistnieje taka potrzeba, można po nie z łatwością sięgnąć.

Może dziwić, że stwierdzenie, że gruczoły potowe odgrywają ważną rolę w gojeniu ran, zajęło aż tyle czasu, ale istnieje po temu ważny powód. Gruczoły ekrynowe występują wyłącznie u naczelnych, a w badaniach nad gojeniem powszechnie korzysta się z innych modeli zwierzęcych.

W ramach eksperymentu zespół Rittié wyciął laserem płytkie rany w skórze przedramienia 31 zdrowych ochotników. W kolejnym tygodniu wykonywano biopsje rany, dzięki czemu ustalano, jak przebiega regeneracja naskórka. Reepitelializację oceniano m.in. za pomocą metod immunochemicznych. Okazało się, że gruczoły ekrynowe stanowiły źródło "odrostów" keratynocytowych, a tempo ich ekspansji odpowiadało wskaźnikowi reepitelializacji. Jako że liczba ekrynowych gruczołów potowych niemal 3-krotnie przewyższa liczbę mieszków włosowych, nie da się chyba przecenić roli odgrywanej przez nie w gojeniu.

komórki macierzyste ekrynowe gruczoły potowe rana gojenie dr Laure Rittié