Przełomowa metoda uzyskiwania komórek macierzystych

| Medycyna
m.mate (Mate Marschalko), CC

Naukowcy z Japonii i Stanów Zjednoczonych opracowali nową, bardzo szybką metodę uzyskiwania komórek pluripotencjalnych. Wystarczy poddać krwinki (leukocyty) stresowi, zanurzając je w mocnym kwasie.

Jak można przeczytać na łamach pisma Nature, technika reprogramowania ma już adekwatną nazwę - wyzwalane bodźcem nabywanie pluripotencji (ang. stimulus-triggered acquisition of pluripotency, STAP). Nie wymaga transferu jądra ani wprowadzania czynników transkrypcyjnych. Potrzeba jedynie silnego zewnętrznego bodźca, w tym wypadku przejściowego stresora w postaci niskiego pH.

Przeprogramowuje on ssacze komórki somatyczne, doprowadzając do powstania komórek pluripotencjalnych.
Podczas eksperymentów akademicy stosowali zarówno obrazowanie w czasie rzeczywistym komórek STAP uzyskanych z oczyszczonych leukocytów, jak i analizę rearanżacji genów. Stwierdzono m.in. zmniejszoną metylację regionów regulacyjnych markerów pluripotencji (metylacja DNA powoduje na ogół wyciszenie ekspresji genów).

Dr Haruko Obokata z Centrum Biologii Rozwojowej instytutu RIKEN podkreśla, że nie spodziewała się, że komórki mogą w ten sposób reagować na swoje środowisko. Niesamowicie jest myśleć o nowych możliwościach związanych z tymi ustaleniami. Chodzi nie tylko o medycynę regeneracyjną, ale i leczenie nowotworów.

Do przełomu doszło w czasie eksperymentów z krwinkami myszy; badania z ludzką krwią właśnie trwają.

komórki pluripotencjalne kwas przejściowy stres niskie pH leukocyty wyzwalane bodźcem nabywanie pluripotencji STAP dr Haruko Obokata