Niski poziom cholesterolu jest dobry nie tylko dla serca

| Medycyna
NIAID

Niski poziom cholesterolu w komórkach prezentujących antygen (ang. antigen presenting cell, APC) spowalnia postępy choroby u niektórych osób zakażonych wirusem HIV.

Fascynującym aspektem epidemii AIDS jest fakt, że pewien mały odsetek osób zakażonych wirusem HIV-1 mimo niestosowania terapii antyretrowirusowej latami utrzymuje stosunkowo normalny poziom limfocytów Th oraz niski ładunek wirusowy [objawy AIDS nie występują przez okres dłuższy niż 10 lat, dlatego od ang. long-term nonprogressors grupę tę określa się jako LTNP]. Wiedza, jak ludzie ci naturalnie kontrolują infekcję HIV-1 i nie dopuszczają do postępującego niszczenia przez wirus limfocytów Th, może być niezmiernie istotna dla opracowania skutecznych metod prewencji i leczenia [...] - podkreśla Giovanna Rappocciolo z Uniwersytetu w Pittsburghu.

HIV jest wychwytywany przez komórki prezentujące antygen, m.in. komórki dendrytyczne i limfocyty B. Później APC transportują wirus do węzłów chłonnych i przekazują go innym komórkom układu odpornościowego, w tym limfocytom Th (te ostatnie stają się głównym miejscem jego namnażania; replikacja doprowadza do przeciążenia układu immunologicznego). U ok. 1 osoby na 20 po początkowej infekcji nie następuje jednak stały wzrost poziomu HIV. Czasem objawy AIDS nie pojawiają się przez wiele lat.

Rappocciolo i inni porównywali możliwości APC w zakresie przekazania zakażenia limfocytom Th u 3 grup: 1) LTNP, 2) osób z postępującą chorobą (ang. progressors) oraz 3) ludzi zdrowych. Okazało się, że o ile u przedstawicieli grup 2. i 3. APC skutecznie pośredniczyły w przekazywaniu infekcji, o tyle komórkom LTNP brakowało tej zdolności. Po bliższym przyjrzeniu stwierdzono, że u LTNP dla komórek prezentujących antygen charakterystyczny był niski poziom cholesterolu (działo się tak, choć we krwi tych pacjentów występowało normalne stężenie lipoproteiny). Amerykanie zauważyli również, że transinfekcję można przywrócić, podnosząc poziom cholesterolu u LTNP, a także zahamować, zmniejszając stężenie cholesterolu w APC członków drugiej grupy.

W przypadku dwóch przedstawicieli grupy LTNP analiza APC pobranych 1-4 lata przed pierwotnym zakażeniem HIV dała podobne rezultaty, co oznacza, że defekt metabolizmu cholesterolu jest cechą wrodzoną, a nie bezpośrednim skutkiem zakażenia wirusowego.

komórki prezentujące antygen APC cholesterol poziom stężenie transinfekcja zakażenie limfocyty Th Giovanna Rappocciolo