Chimery do badania ludzkich chorób mózgu in vivo

| Nauki przyrodnicze
cfiesler (Casey Fiesler), CC

Noworodkom myszy wstrzyknięto ludzkie komórki progenitorowe gleju. W mózgu rozwinęły się one do astrocytów. W ten sposób zespół Steve'a Goldmana z Centrum Medycznego University of Rochester uzyskał chimery - myszy z po części ludzkim mózgiem. Do której części mózgu nie wprowadzano by komórek, z biegiem czasu ludzki glej zastąpi mysi, ale neurony nadal będą tylko mysie.

Trzysta tysięcy wstrzykniętych komórek namnożyło się w przodomózgowiu aż do 12 mln, tak że w ciągu roku ludzkie komórki glejowe całkowicie wyparły mysie.

Wypustki astrocytów wpływają na przekazywanie sygnału przez synapsę. Ludzkie astrocyty mają ok. 20 razy większą objętość, występuje też w nich więcej wypustek niż w mysim odpowiedniku. Oznacza to sprawniejszą kontrolę sygnałów nerwowych w okolicy, co Goldman porównuje do zwiększenia mocy komputera.

Testy pamięci oraz innych funkcji poznawczych wykazały, że myszy ze zmodyfikowanymi mózgami wypadają lepiej od gryzoni z grupy kontrolnej. W teście mierzącym zdolność zapamiętania dźwięku skojarzonego z łagodnym porażeniem prądem, słysząc sygnał, te pierwsze zastygały na 4-krotnie dłuższy czas. Wg Goldmana, oznacza to 4-krotnie lepszą pamięć.

Naukowcy komentujący doniesienia z pisma The Journal of Neuroscience podkreślają, że warto byłoby sprawdzić, czy u myszy astrocyty funkcjonują tak samo jak u ludzi, a także ustalić, jakie cechy są determinowane przez same komórki, a jakie przez środowisko.

Kiedy w równoległym eksperymencie Goldman przeprowadzał przeszczepy u noworodków myszy z niedoborami mieliny, w porównaniu do myszy dzikiego typu, więcej komórek różnicowało się do oligodendrocytów. Sugeruje to, że komórki wykryły defekt i go skompensowały. Amerykanie sądzą, że zjawisko to można by wykorzystać w leczeniu chorób, w przebiegu których dochodzi do uszkodzenia osłonki mielinowej, np. stwardnienia rozsianego (SR). Goldman ubiega się właśnie o pozwolenie na podanie pacjentom z SR progenitorowych komórek glejowych. Jeśli wszystko się uda, testy powinny się zacząć najpóźniej za 15 miesięcy.

Już teraz prowadzone są badania na inteligentniejszych od myszy szczurach.

komórki progenitorowe glej myszy astrocyty oligodendrocyty mielina Steve Goldman