Komórki nowotworu przekształcają komórki zdrowe na swój użytek

| Medycyna
tylanarocks (Tylana), CC

Komórki nowotworowe uwalniają związek, który uruchamiając kaskadę zdarzeń, powoduje, że znajdujące się w pobliżu zdrowe komórki również przechodzą przemianę nowotworową.

Amerykańscy naukowcy posłużyli się trójwymiarowym systemem kohodowli, w którym, naśladując warunki panujące w ciele, umieszczano razem komórki zdrowe i nowotworowe. Okazało się, że komórki nowotworowe produkują enzym, proteazę, który rozkłada w prawidłowych komórkach adhezyjną cząsteczkę E-kadherynę (nazywaną też uvomoruliną lub Cell-CAM120/80; jest to białko transbłonowe, które na drodze zależnej od jonów wapnia bierze udział w adhezji międzykomórkowej nabłonka). Wskutek tego na zewnątrz komórki wystaje segment E-kadheryny. Ten fragment, zwany rozpuszczalną formą E-kadheryny (sE-kadheryną), oddziałuje z receptorem czynnika wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR), przez co zdrowe komórki przechodzą przemianę nowotworową.

Surowica dorosłych pacjentów onkologicznych zawiera wysokie stężenia sE-kadheryny. Nasze badania pokazują, że komórki guza modyfikują prawidłowe komórki nabłonka. Zaburzając ich architekturę, wykorzystują je jako wspólników, by uzyskać uławiającą progresję guza sE-kadherynę - wyjaśnia dr Pratima Patil z Uniwersytetu Delaware.

Jak bakterie i wirusy, komórki nowotworowe mają potencjał zakażania prawidłowych komórek i stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi guza - dodaje prof. Ayyappan Rajasekaran.

Mając to na uwadze, w przyszłości naukowcy będą musieli ustalić, czy obniżenie stężenia sE-kadheryny u pacjentów spowolni postępy choroby i zwiększy wachlarz opcji terapeutycznych.

komórki zdrowe komórki nowotworowe guz E-kadheryna rozpuszczalna E-kadheryna sE-kadheryna receptor czynnika wzrostu naskórka Pratima Patil Ayyappan Rajasekaran