Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów polimerowych FRP

| Ciekawostki
Fot. Dr inż. Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska

W Rzeszowie otwarto najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów polimerowych FRP (ang. Fiber-Reinforced Polymer). Kładkę rowerową, bo niej mowa, zaprojektowali pracownicy Politechniki Rzeszowskiej. Znajduje się ona przy moście Karpackim w Rzeszowie. To kolejny taki obiekt, który zawdzięczamy badaniom prowadzonym przez zespół prof. Tomasza Siwowskiego z Katedry Dróg i Mostów.

Specjaliści podkreślają, że popularność mostowych konstrukcji kompozytowych w Polsce rośnie. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, głównym powodem są doskonale własności mechaniczne i wysoka trwałość kompozytów FRP. Dodatkowymi zaletami konstrukcji kompozytowych są: mała masa (lekkość) i pełna prefabrykacja oraz związane z nimi łatwość i szybkość montażu.

Fot. Dr inż. Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska

Za pomocą kładki zwiększono szerokość użytkową mostu Karpackiego. Powstała ona na konstrukcji wsporczej ciepłociągu. Ponieważ nowa kładka jest oparta na podporach istniejącego mostu, który powstał w 1973 r., projektanci zdecydowali o przyjęciu rozwiązania konstrukcyjnego o minimalnym ciężarze własnym.

W kompozytach umieszczono światłowody. Dzięki nim będzie można kontrolować stan techniczny i monitorować zachowanie kładki w czasie użytkowania. Wdrożono system oparty na włóknach światłowodowych DFOS (ang. distributed fibre optic sensors). Jak tłumaczą autorzy publikacji pt. "Najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP" [PDF], włókna zostały umieszczone pomiędzy tkaninami laminatów przed procesem infuzji, czyli przesyceniem zawartości formy płynną żywicą poliestrową z wykorzystaniem próżni.

Nie grozi im więc np. uszkodzenie czy zniszczenie przez czynniki środowiskowe albo ludzi. By ograniczyć ingerencję w strukturę laminatów, zastosowano czujniki światłowodowe bez osłon (ich średnica wynosi 250 μm). Do włókien pomiarowych zostały dospawane końcówki przyłączeniowe, które zostały wzmocnione osłonami w kolorze żółtym, co umożliwiło wyprowadzenie ich z konstrukcji - napisali prof. dr hab. inż. Siwowski, dr inż. Maciej Kulpa, dr inż. Mateusz Rajchel (wszyscy z PRz) oraz mgr inż. Dariusz Oboza (Promost Consulting).

Po ukończeniu kładki przeprowadzono badania pod obciążeniem statycznym (płyty drogowe) i dynamicznym (studenci).

Kładka ma prawie 105 m (jej długość całkowita wynosi 104,94 m). Pierwszy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP powstał w 2016 r.

kompozyt polimerowy kompozyt FRP kładka rowerowa Rzeszów most Karpacki Politechnika Rzeszowska