Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Splatapozyczek.pl

Problemy ze zbyt dużą ilością zobowiązań finansowych mogą dotknąć każdego, na przykład w związku z chorobą bądź utratą pracy. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad konsolidacją, czyli zamianą wielu długów w jeden, znacznie łatwiejszy do spłaty.

Podstawowe warunki kredytu konsolidacyjnego

Trzeba być gotowym na to, że bank postawi osobom chcącym zaciągnąć kredyt konsolidacyjny pewne wymagania. Tylko jakie konkretnie warunki należy spełnić?

Przed podjęciem decyzji w sprawie kredytu potencjalny kredytodawca będzie chciał przede wszystkim ustalić, czy dana osoba jest godna zaufania i z jak dużym prawdopodobieństwem będzie w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązania. W związku z tym podstawowe warunki kredytu konsolidacyjnego dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii: zdolności i historii kredytowej.
Zdolność kredytowa jest obliczana na podstawie takich kryteriów, jak wysokość zarobków wnioskującego, forma zatrudnienia, poziom jego zadłużenia, wiek czy koszty utrzymania. Jako preferowaną formę zatrudnienia banki często wskazują umowę o pracę na czas nieokreślony, ale nie jest to warunek bezwzględny - inne źródła zarobków nie zamykają automatycznie drzwi do połączenia zobowiązań. Wszystko zależy tutaj od okoliczności. Im wyższa kwota kredytu, tym z zasady wyższa będzie wymagana zdolność kredytowa.

Historia kredytowa to z kolei zbiór informacji na temat tego, jak dana osoba dotychczas wywiązywała się ze swoich zobowiązań - czy spłacała je w terminie, czy też nie, a jeśli doszło do opóźnienia, to do jak dużego. Pozytywna historia kredytowa zapewnia największe szanse na pozytywną decyzję kredytową, natomiast każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Bank weźmie pod uwagę także kwestię tego, kiedy zwłoka miała miejsce. Opóźnienie w spłacie sprzed 4 lat, po którym to już wszystkie zobowiązania były spłacane na czas zostanie potraktowane inaczej niż zwłoka sprzed kilku miesięcy, która trwa do czasu złożenia wniosku o konsolidację. Warto jednak wiedzieć, że dla osób poważnie zadłużonych, które nie tyle mają problemy z kontrolą nad zadłużeniem, ale nie są w stanie go spłacać, kierowany jest nieco inny produkt finansowy, a mianowicie kredyt oddłużeniowy.

Warunki dodatkowe

Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i pozytywna historia kredytowa to najważniejsze warunki związane z zaciąganiem kredytu konsolidacyjnego (i wielu innych typów zobowiązań finansowych), jednak niejedyne.

W niektórych przypadkach może pojawić się także przykładowo wymóg dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy ryzyko udzielenia kredytu danemu wnioskodawcy jest podwyższone, choćby z uwagi na niską zdolność kredytową. Dostępnych opcji jest wiele, począwszy od poręczenia spłaty przez osobę trzecią, po ubezpieczenie.
Dodatkowo, banki i inne instytucje finansowe mogą wprowadzać warunki odnośnie do tego, jakie typy długów mogą podlegać konsolidacji (bankowe, pozabankowe) i czy kwalifikują się do niej również zobowiązania udzielone przez ten podmiot, który ma przeprowadzić konsolidację.

kredyt konsolidacyjny