Kryzys sprzed wieków

| Ciekawostki

Od kilku miesięcy najmodniejszym tematem w mediach jest kryzys gospodarczy. Filolodzy klasyczni nie od dzisiaj jednak wiedzą, że o podobnym zjawisku wspominał już Cyceron w 66 roku p.n.e.

Philip Kay, z Oxford University, który specjalizuje się w historii pieniądza mówi, że w mowie "De Imperio Cn. Pompeii" znajdziemy pierwsze dostępne nam informacje o kryzysie na rynku kredytów. Marcus Tullius Cicero argumentuje w niej, że Pompejusz Wielki powinien otrzymać władzę wojskową i wyruszyć przeciwko królowi Pontu, Mitradatesowi VI. Wielki mówca przypomina, że 22 lata wcześniej (a więc w roku 88 p.n.e.) Mitradates najechał azjatyckie prowincje Imperium Rzymskiego i złupił je tak bardzo, iż powstał olbrzymi deficyt pieniądza, który doprowadził do załamania się rynku kredytów. Skutki najazdu króla Pontu były odczuwalne w całym Imperium, tak jak obecnie skutki załamania rynku kredytów w USA możemy odczuć w wielu krajach świata.

Philip Kay pisze, że w II i I wieku przed naszą erą władze Imperium wypuściły na rynek znaczną ilość pieniądza. Przyczyniło się to do ożywienia gospodarki, ułatwiło dostęp do kredytu ale ostatecznie zakończyło się rynkowym krachem.

kryzys kredyt Marcus Tullius Cicero Mitradates VI król Pontu Impierium Rzymskie