Wstęp do fizyki materii skondensowanej

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem, w którym oprócz zagadnień omawianych tradycyjnie są opisane również najnowsze odkrycia z ostatnich lat. Wiele z nich jest przedstawionych w nowy przejrzysty sposób, dzięki czemu łatwiejsze staje się samodzielne ich zgłębianie.

W kolejnych częściach są omówione:
1) problemy podstawowe z zakresu mechaniki kwantowej i elementarnej fizyki statystycznej, przeplatane współczesnymi przykładami ilustrującymi tę dziedzinę;
2) zagadnienia dotyczące stanów jednocząstkowych oraz sieci krystalicznych;
3) wybrane bardziej zaawansowane tematy fizyki układów oddziałujących cząstek kwantowych i obserwowanych w nich przejść fazowych.

zobacz w księgarni

Józef Spałek Wstęp do fizyki materii skondensowanej