Ku chwale Rzymu. Wojownicy imperium.

W trakcie swojego istnienia Imperium Rzymskie podbiło niezliczone ziemie i na zawsze zmieniło dzieje świata. Ślady obecności rzymskich wojowników są do dziś obecne na wszystkich terenach, do jakich kiedykolwiek dotarli. Kim byli ludzie, którzy dla chwały ojczyzny nie bali się stanąć przeciwko Celtom i Kartagińczykom?

Ku chwale Rzymu. Wojownicy imperium Rossa Cowana to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników historii starożytnej. Ukazuje nieznane oblicze rzymskich żołnierzy, którzy z równą pasją doskonalili się w sztuce wojennej i czytali poezję. Publicznie przechwalali się odniesionymi w boju bliznami i dyskutowali o filozofii. Nie znali litości wobec wrogów oraz spisywali wojenne dzieje.

Ross Cowan opisuje życie codzienne rzymskich wojowników, ich tradycje, przesądy i wierzenia, a także prezentuje sylwetki najwybitniejszych wodzów. Analizuje strategie kolejnych kampanii i tłumaczy, dlaczego pojedynek czasem przesądzał o zwycięstwie lub klęsce całego przedsięwzięcia wojennego.

zobacz w księgarni

Ross Cowan Ku chwale Rzymu. Wojownicy imperium