Stabilne kubity w jonach wapnia

| Technologia

Grupa naukowców z Oxford University odkryła, że kwantowe kropki zbudowane z uwięzionych jonów wapnia pozwalają na przechowywanie kubitów i manipulowanie nimi, a występuje przy tym znacznie mniej błędów niż w innych używanych dotąd metodach.

Na całym świecie trwają prace mające na celu zbudowanie komputera kwantowego. Mimo dokonywanego postępu wciąż pozostaje kilka poważnych nierozwiązanych problemów, a jednym z nich jest odsetek błędów, które pojawiają się podczas manipulacji kubitami. Za dobrze działającą uznaje się maszynę, w której odsetek błędów nie przekracza 1%.

Naukowcy z Oxfordu wykorzystali pole elektryczne do uwięzienia jonów wapnia w szafirze. Modyfikacja pola pozwalała na reprezentowanie stanów „0” i „1”. Całość była spójna nawet przez 50 sekund. To rekordowo długo jak na jony nieodizolowane od środowiska zewnętrznego. Uczeni użyli lasera do sprowadzenia jonów do stanu podstawowego, a następnie za pomocą technik optycznych odczytali stan kubitu. Procedurę taką powtórzono 150 000 razy i stwierdzono, że średni odsetek błędów wynosi 0,07%. Gdy kubity potraktowano impulsami mikrofalowymi o częstotliwości 3,2 GHz, dzięki którym kubity działały jak bramki logiczne, odsetek błędów jeszcze bardziej się zmniejszył. Zachęceni tym badacze stworzyli długą sekwencję operacji na bramkach logicznych i stwierdzili, że odsetek błędów wynosi w takim przypadku zaledwie 1x10^-6.

Badania z Oxfordu sugerują, że jony wapnia mogą być dobrym materiałem do tworzenia kubitów.

kubit komputer kwantowy jon wapnia