Cukrowa otoczka eliminuje toksyczność leku przeciwnowotworowego

| Medycyna
ean-Francois Geschwind, Johns Hopkins

Cukrowa mikrokapsułka eliminuje toksyczność leku przeciwnowotworowego - kwasu 3-bromopirogronowego (3BrPA). W badaniach na myszach, którym wszczepiono ludzkie komórki raka trzustki, enkapsulowany lek zahamował rozwój guza bez efektów toksycznych (utraty wagi, hipotermii czy wstrząsu hipoglikemicznego).

Opracowaliśmy 3BrPA, by obrać na cel cechę charakterystyczną komórek nowotworowych, a mianowicie ich zwiększoną, w porównaniu do zdrowych komórek, zależność od glukozy. [Niestety], nieenkapsulowany lek jest toksyczny dla zdrowych tkanek [...] - podkreśla dr Jean-Francois Geschwind z Wydziału Radiologii Interwencyjnej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Podczas eksperymentów Amerykanie wykorzystali kapsułkę z cyklodekstryny (polimeru zbudowanego z jednostek glukozy). W ten sposób 3BrPA nie ulegał wczesnemu rozpadowi, a zdrowe tkanki były chronione przed toksycznym wpływem leku.

Geschwind i inni naukowcy z Hopkinsa przez ponad 10 lat prowadzili badania, mając na względzie fakt, że eksperymentalny lek blokuje kluczowy szlak metaboliczny komórek nowotworowych. Jak wyjaśnia doktor, ważną cechą komórek nowotworowych jest metabolizm oparty na glikolizie, a nie na fosforylacji oksydacyjnej (tzw. efekt Warburga). 3BrPA przerywa proces metabolizowania glukozy bezpośrednio do kwasu L-mlekowego, hamując enzym dehydrogenazę 3-fosforanogliceroaldehydową. Niestety, badania na modelu zwierzęcym wykazały, że w wolnym, nieekapsulowanym stanie lek jest bardzo toksyczny.

W ramach najnowszego studium u myszy leczonych mikroenkapsulowanym 3BrPA opisywano minimalny bądź zerowy wzrost guza. Dla porównania, u gryzoni leczonych tradycyjnie gemcytabiną sygnał aktywności guza nasilił się 60-krotnie. U zwierząt, którym podawano nieekapsulowany 3BrPA, aktywność guza zwiększyła się aż 140-krotnie.

Codzienne zastrzyki z nieenkaspulowanego 3BrPA były bardzo toksyczne dla myszy, ponieważ 28-dniową terapię przeżyło tylko 28% z nich. Wszystkie zwierzęta otrzymujące enkapsulowany lek dożyły końca studium.

Wg Geschwinda, wysoce obiecujące wyniki sprawiają, że enkapsulowany 3BrPA jest świetnym kandydatem do testów klinicznych, zwłaszcza z udziałem pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki. W badaniach na modelu mysim enkapsulowany 3BrPA ograniczał metastazę komórek raka trzustki.

kwas 3-bromopirogronowy 3BrPA lek przeciwnowotworowy enkaspulacja cyklodekstryna otoczka toksyczność guz dr Jean-Francois Geschwind