Gdy wzrasta zakwaszenie wody, wzrasta poziom lęku u ryb

| Nauki przyrodnicze
Scripps Institution of Oceanography

Wzrastająca przez wychwyt CO2 kwasowość wody nasila poziom lęku u ryb.

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że absorpcja antropogenicznego dwutlenku węgla przez oceany prowadzi do spadku pH wód powierzchniowych. Zakwaszanie skutkuje zaburzeniem wzrostu muszli i szkieletów pewnych zwierząt, ale o innych konsekwencjach, np. behawioralnych, wiadomo niewiele.

Scripps Institution of Oceanography

Amerykańsko-kanadyjski zespół jako pierwszy zademonstrował, że rosnąca kwasowość prowadzi do nasilenia lęku u młodych karmazynów pacyficznych. Za pomocą specjalnego systemu śledzącego biolodzy porównywali kontrolną grupę ryb z normalnej wody morskiej oraz karmazyny żyjące w wodzie o podwyższonej kwasowości (dopasowanej do poziomu przewidywanego na koniec XXI w.). Określano preferencje ryb w zakresie pływania w jasnych bądź ciemnych rejonach akwarium testowego. Autorzy artykułu z pisma Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences) stwierdzili, że przedstawiciele grupy kontrolnej stale przemieszczali się między oświetlonymi i zacienionymi okolicami. Kiedy jednak rybom podano substancję wywołującą lęk, wolały cień i z rzadka można je było zobaczyć w pełnym świetle. Oznacza to, że preferowanie cienia jest wskaźnikiem nasilonego niepokoju.

Realizując kolejne etapy eksperymentu, zespół zauważył, że po tygodniu przebywania w zakwaszonej wodzie młode karmazyny także preferowały ciemności, co sugerowało podwyższony poziom lęku. Co więcej, osobniki te pozostawały zalęknione nawet tydzień po przeniesieniu do akwarium z normalnym poziomem CO2. Dopiero po 12. dniu mieszkania w takich warunkach karmazyny zaczynały się zachowywać jak ryby z grupy kontrolnej.

Wystawienie na oddziaływanie zakwaszonej wody zmienia stężenia jonów we krwi (zwłaszcza Cl- i HCO−3), co odwraca przepływ jonów przez receptory GABAA. Wskutek tego dochodzi do zmiany aktywności neuronów i zachowania.

Martín Tresguerres z Instytutu Oceanografii Ellen Scripps podkreśla, że zachowania lękowe stanowią problem dla młodych karmazynów, które żyją w bardzo dynamicznych środowiskach, takich jak lasy krasnorostowe (zapewniają one zmienne warunki oświetleniowe). Jeśli zachowanie zaobserwowane w laboratorium przekłada się na zachowania występujące w naturze podczas zakwaszenia wody, może to oznaczać, że zamiast badać otoczenie, młode karmazyny spędzają więcej czasu w cieniu. Spośród negatywnych skutków tego zjawiska warto wymienić choćby skrócony czas żerowania czy zmiany w zakresie rozpraszania.

Zmiany w działaniu receptorów GABAA pod wpływem zakwaszenia zostały po raz pierwszy opisane przez Phila Mundaya (Uniwersytet Jamesa Cooka), Görana Nilssona (Uniwersytet w Oslo) i współpracowników, którzy stwierdzili, że w takich warunkach u błazenków zawodzi powonienie. Tresguerres i inni wykazali teraz, że do listy biologicznych funkcji podatnych na wzrost kwasowości należy również dopisać zachowania lękowe.

Na zamieszczonych niżej filmach uwieczniono ryby z grupy kontrolnej (góra) i testowej (dół).

 

 

kwasowość zakwaszenie woda ocean karmazyn pacyficzny lęk niepokój zachowanie ciemność Martín Tresguerres