Kraby utrudniają odtwarzanie lasów namorzynowych

| Nauki przyrodnicze
James St. John, CC

Kraby zjadające rozmnóżki mogą utrudniać odtwarzanie lasów namorzynowych.

By sprawdzić, ile kraby mogą zjeść, niektóre obszary odnowy bagien na pacyficznym i karaibskim wybrzeżu Panamy ogrodzono siatką nylonową i porównywano z podobnymi regionami, gdzie kraby mogły się swobodnie poruszać.

Okazało się, że spożycie zależało od typu namorzynów (tego, czy rozmnóżki Pelliciera rhizophorae umieszczono w lesie zdominowanym przez P. rhizophorae, czy mangrowce czerwone Rhizophora mangle), a także stopnia zasolenia wody (w bardziej słonej skorupiaki jadły więcej). W najgorszym przypadku kraby zjadały aż 90% rzadkiej P. rhizophorae, zwanej też herbatą mangrową. Siewki nie mogły się zakorzenić w mulistym dnie, co skutecznie ograniczało wielkość populacji.

Lasy namorzynowe to ważna część przybrzeżnych ekosystemów w tropikach. Chronią przed burzami, a nawet tsunami, zapewniają pożywienie rybom i spełniają funkcję magazynów węgla. Niestety, sporą ich część zniszczono, zastępując np. hodowlami krewetek. Naukowcy podkreślają, że namorzyny znikają w tempie 3-krotnie szybszym od lasów deszczowych.

Podejmowano próby ratowania namorzynów, które dość często z nieznanych powodów kończyły się fiaskiem. Część specjalistów obwiniała kraby, ale do studium Emily Dangremond z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley właściwie nie zgromadzono dowodów eksperymentalnych.

Niektórzy nie zgadzają się z teorią Dangremond, by wspomagać odtwarzanie lasów namorzynowych, usuwając kraby. Wg nich, skoro przez miliony lat ewoluowały razem, wzajemnie się potrzebują. Skorupiaki utrzymują np. niezbędne składniki odżywcze w systemie namorzynów, natleniają też osady, kopiąc norki. Poza tym pomysł ten nie spodobałby się zapewne okolicznym społecznościom, które żyją z odławiania krabów.

W artykule opublikowanym na łamach pisma Hydrobiologia Dangremond wskazuje również inne rozwiązanie problemu. Skoro mangrowiec czerwony wytwarza o rząd wielkości rozmnóżek per capita więcej niż P. rhizophorae, być może uda się mu zaspokoić apetyt krabów.

las namorzynowy rozmnóżki siewka mangrowiec czerwony Pelliciera rhizophorae kraby Emily Dangremond