Laser pomoże leczyć choroby neurodegeneracyjne?

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i szwedzkiego Uniwersytetu Technologicznego Chalmers z Göteborga dokonali odkrycia, które może pozwolić na leczenie chorób Alzheimera, Parkinsona czy Creutzfeldta-Jakoba za pomocą fototerapii.

W Nature Photonics ukazał się artykuł, z którego dowiadujemy się, że możliwe jest wykorzystanie lasera wielofotonowego do odróżnienia zbitek białek powodujących choroby neurodegeneracyjne od dobrze funkcjonujących protein. Dotychczas nikt nie mówił o leczeniu tych chorób jedynie za pomocą światła. To całkowicie nowe podejście i sądzę, że możemy dokonać przełomu w badaniach nad chorobą Alzheimera, Parkinsona czy Creutzfledta-Jakoba. Odkryliśmy całkowicie nowy sposób identyfikacji szkodliwych białek jedynie za pomocą światła lasera - mówi Piotr Hańczyc, absolwent Politechniki Wrocławskiej, obecnie doktorant swej macierzystej uczelni oraz Uniwersytetu Chalmers.

Jeśli udałoby się usunąć nieprawidłowe złogi białek, usunięto by przyczynę choroby. Dotychczas jednak problemem było identyfikowanie złogów i ich usuwanie. Obecnie wykrywa się je i usuwa za pomocą wysoce toksycznych chemioterapeutyków, które szkodzą pacjentom. Laser wielofotonowy zastąpiłby chemioterapeutyki nie tylko przy wykrywaniu, ale - być może - również przy usuwaniu białek. Co więcej, niewykluczone, że udałoby się tego dokonać nie naruszając zdrowych tkanek.

Uczeni z Wrocławia i Göteborga sugerują, że do wykrycia nieprawidłowych protein w przyszłości może posłużyć tomografia fotoakustyczna i pochodne techniki.

Wspomniane choroby neurodegeneracyjne rozpoczynają się, gdy beta amyloid gromadzi się w komórkach w tak dużych ilościach, że zakłóca ich funkcjonowanie. Różne proteiny tworzą różne amyloidy, które jednak mają taką samą strukturę. To właśnie ona odróżna je od prawidłowych protein. A laser wielofotonowy pozwala na odkrycie tych różnic.

laser fototerapia Piotr Hańczyc choroba Parkinsona choroba Alzheimera choroba Creutzfledta-Jacoba