Analiza stabilnych izotopów z piór pokazała, gdzie rozmnażają się pewne ptaki

| Nauki przyrodnicze
Seabrooke Leckie, CC

Badając sygnaturę izotopową piór, naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej i Uniwersytetu Cornella odkryli północne tereny lęgowe podgatunku lasówek Setophaga coronata coronata.

S. coronata coronata rozmnażają się na terenie Kanady i północno-wschodnich USA. Zimują jednak w 2 różnych grupach: w południowo-wschodnich Stanach lub wzdłuż pacyficznego wybrzeża USA.

Lasówki z wybrzeża Pacyfiku migrują przez obszar Vancouver, ale pozostawało tajemnicą, gdzie [dokładnie] rozmnażają się latem - wyjaśnia dr David Toews.

By rozwiązać tę zagadkę, Toews, Julian Heavyside i prof. Darren Irwin postanowili zbadać sygnaturę izotopową piór ptaków. Byliśmy w stanie zestawić stabilne izotopy wodoru z piór zebranych w Vancouver [w Obserwatorium Ptaków na Wyspie Iona] z równoleżnikowym zapisem izotopowym deszczówki. W ten sposób ustaliliśmy, gdzie pióra urosły - opowiada Toews.

Okazało się, że S. coronata coronata, które zimują wzdłuż południowego wybrzeża pacyficznego USA, rozmnażają się raczej na Alasce i Jukonie niż w Albercie i na terenach położonych dalej na wschód, co sugeruje, że ptaki te spędzają cały cykl życiowy (zimowanie, migrację i rozmnażanie) w pobliżu zachodniej krawędzi kontynentu.

Wykazano, że u wielu gatunków ptaków śpiewających [...] migrowanie ma podłoże genetyczne. Intrygująca możliwość jest taka, że geny dla zachodniej trasy migracji zostały wprowadzone do S. coronata coronata na drodze krzyżowania ze spokrewnioną zachodnią grupą - S. c. auduboni.

lasówka Setophaga coronata coronata stabilne izotopy wodoru pióra miejsca lęgowe David Toews Julian Heavyside