Przeszczep wątroby wyeliminował zachowania autystyczne

| Medycyna

U pacjentki z rzadką chorobą metaboliczną latosterolozą, która powoduje niewydolność wątroby i zachowania autystyczne, po przeszczepie wątroby nastąpiła poprawa zarówno kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Wg autorów raportu z American Journal of Transplantation, może to sugerować, że istnieje związek między zaburzeniami metabolicznymi a pewnymi formami autyzmu. Naukowcy podkreślają też, że jak widać, zdrowa wątroba jest kluczowa dla prawidłowej pracy mózgu.

Będąca defektem biosyntezy cholesterolu latosteroloza charakteryzuje się różnymi wadami wrodzonymi, upośledzeniem umysłowym i postępującą chorobą wątroby. Zespół doktora Piera Luigiego Calvo z Cittá della Salute e della Scienza przeprowadził analizę przypadku jedynej żyjącej pacjentki z latosterolozą. Gdy została zdiagnozowana w wieku 2 lat, wykazywała zachowania autystyczne, nie umiała chodzić bez pomocy, miała też zaćmę. Do wieku 7 lat rozwinęła się u niej schyłkowa niewydolność wątroby, dlatego lekarze musieli przeprowadzić przeszczep. Rok później synteza cholesterolu przebiegała prawidłowo, a dziecko stopniowo opanowało sztukę samodzielnego chodzenia i zaczęło wchodzić w kontakt z opiekunami. Po 5 latach zatrzymała się deterioracja poznawcza.

Włosi dywagują, że choć defektów w budowie mózgu nie dało się odwrócić, powrót syntezy cholesterolu zadziałał na korzyść resztkowej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego.

latosteroloza choroba metaboliczna wątroba niewydolność cholesterol przeszczep zachowania autystyczne dr Pier Luigi Calvo