Lawendowy sposób na lęk przedoperacyjny

| Psychologia
Fir0002, GNU FDL

Lawendowa aromaterapia zmniejsza lęk przedoperacyjny, przynajmniej u pacjentów przechodzących operacje ambulatoryjne z zakresu otolaryngologii.

Studium, którego wyniki ukazały się w piśmie Laryngoscope Investigative Otolaryngology, objęło 100 osób. Czekając na operację, grupa eksperymentalna przechodziła lawendowe inhalacje. Grupa kontrolna mogła liczyć tylko na standardową opiekę pielęgniarską.

Obie grupy oceniały natężenie lęku w 2 sytuacjach: w pokoju przedoperacyjnym i po przewiezieniu na salę operacyjną. Wykorzystywano do tego wizualną skalę analogową.

Okazało się, że natężenie lęku przedoperacyjnego było w 1. grupie niższe. Naukowcy podkreślają, że efekt był umiarkowany, ale istotny statystycznie.

Lęk przedoperacyjny wiąże się ze stosowaniem większych ilości leków przeciwbólowych [opioidów] i anestetyków, wydłużeniem hospitalizacji, a także zmniejszoną zdolnością do zwalczania zakażeń i rozumienia zagadnień związanych z zabiegiem. Biorąc pod uwagę prostotę, bezpieczeństwo i niewielki koszt aromaterapii, warto rozważyć, czy nie wykorzystać jej do niwelowania lęku u pacjentów - podsumowuje dr Ashutosh Kacker z New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical College.

lawenda aromaterapia lęk przedoperacyjny inhalacje Ashutosh Kacker