Curiosity wykonał główne zadanie swej misji

| Astronomia/fizyka
NASA

Łazik Curiosity dostarczył danych, które wskazują, że w przeszłości na Marsie panowały warunki pozwalające na istnienie życia. Analizy próbek skał wykazały obecność siarki, azotu, wodoru, tlenu, fosforu i węgla.

Ta misja miała przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy na Marsie mogło istnieć środowisko zdolne do podtrzymania życia. Obecnie wiemy, że odpowiedź brzmi: tak - powiedział Michael Meyer, główny naukowiec Mars Exploration Program.

Uzyskane przez Curiosity informacje wskazują, że obszar badany obecnie przez łazik był w przeszłości dnem rzeki lub jeziora, które mogły stanowić środowisko sprzyjające istnieniu życia, Pobrane próbki skał to drobnoziarnisty mułowiec zawierający minerały ilaste, minerały siarczanowe i inne związki chemiczne. W przeciwieństwie do wielu innych próbek zebranych podczas dotychczasowej eksploracji Marsa, środowisko, z którego pochodzą najnowsze próbki nie uległo znacznemu utlenieniu, nie jest kwasowe ani wyjątkowo słone.

Minerały ilaste stanowią co najmniej 20% próbki - poinformował David Blake, główny naukowiec odpowiedzialny za instrument CheMin łazika Curiosity. Tego typu minerały powstają wskutek oddziaływania świeżej wody z innymi mierałami. W iłach znaleziono też siarczek wapnia, co wskazuje na to, że mają one odczyn obojętny lub lekko kwasowy.

Naukowców bardzo zdumiała obecność utlenionych, mało utlenionych i nieutlenionych związków chemicznych. Istnienie takiego gradientu jest wykorzystywane na Ziemi jako źródło energii przez wiele bakterii. Jednocześnie występujące np. siarczany i siarczki mogły być z powodzeniem wykorzystywane przez mikroorganizmy. Najnowsze wyniki zostaną potwierdzone przez inną próbkę, która trafi do instrumentu SAM. Ten przeanalizuje skład gazów w skale.

Obecnie Curiosity znajduje się w miejscu zwanym Yellowknife Bay. Będzie tam prowadził badania jeszcze przez wiele tygodni. Następnie rozpocznie długą podróż w kierunku znajdującej się w centrum krateru Gale Mount Sharp.

łazik Curiosity misja Mars