Część leków na nadciśnienie zwiększa ryzyko nowotworu płuc

| Medycyna
adamci, sxc.hu

Osoby z nadciśnieniem używające leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu płuc w porównaniu z osobami, które używają antagonistów receptora angiotensyny (ARB), donosi najnowszy British Medical Journal. Ryzyko jest szczególnie zwiększone u osób, stosujących ACEI ponad 5 lat.

Autorzy badań zauważają, że ryzyko dla przeciętnego pacjenta jest umiarkowane, jednak jako że ACEI to bardzo rozpowszechniona grupa leków, przekłada się to na dużą liczbę osób narażonych na nowotwór płuc.

Istniejące dowody sugerują, że ACEI mogą zwiększać ryzyko nowotworu poprzez odkładanie się w płucach bradykininy i neuropeptydu o nazwie substancja P. Związki te znaleziono w tkance płucnej, jednak wcześniejsze badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ich związek z nowotworem.

Chcąc lepiej zrozumieć tę zależność zespół naukowy z kanadyjskiego McGill University, pracujący pod kierunkiem profesora Laurenta Azoulaya, przeanalizował dane dotyczące miliona brytyjskich pacjentów, którzy w latach 1995–2015 przyjmowani leki przeciwko nadciśnieniu.

Wszyscy pacjenci mieli co najmniej 18 lat, żaden z nich nie miał wcześniej nowotworu, a losy każdego z nich śledzono średnio przez 6,4 roku.

W badanym okresie u 7952 pacjentów zidentyfikowano nowotwór płuc. Po wzięciu pod uwagę innych czynników ryzyka, takich jak wiek, płeć, waga, palenie tytoniu, używanie alkoholu i historia chorób płuc, naukowcy doszli do wniosku, że pacjenci leczeni ACEI są narażeni na o 14% większe ryzyko rozwoju nowotworu płuc, niż pacjenci leczeni ARB. Związek ten był oczywisty po pięciu latach przyjmowania leków, a u pacjentów, którzy przyjmowali ACEI przez ponad 10 lat ryzyko rozwoju nowotworu było o 31% większe, niż w przypadku pacjentów zażywających ARB. Jako, że ACEI są bardzo popularne, to te niewielkie relatywne wzrosty przekładają się na dużą grupę pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowania, stwierdzili autorzy badań.

Warto tutaj podkreślić, że były to badania obserwacyjne. Nie można z nich wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Niewykluczone bowiem, że na wynik wpłynęły inne, niemierzone, czynniki, jak np. status ekonomiczny, dieta czy historia nowotowrów płuc w rodzinie.

Profesor Deirdre Cronin Fenton z Wydziału Epidemiologii Klinicznej na Uniwersytecie w Aarhus, komentując opublikowany artykuł stwierdziła, że w przypadku indywidualnych pacjentów należy rozważyć potencjalne długoterminowe ryzyko pojawienia się nowotworu płuc z uwzględnieniem faktu znacznego przedłużenia życia pacjentów dzięki stosowaniu ACEI. Potrzebne są badania nad długoterminowym bezpieczeństwem tych leków, stwierdziła uczona.

leki na nadciśnienie nowotwór płuc inhibitor konwertazy angiotensyny ACEI antagonista receptora angionesyny ARB