Była odizolowana przez ponad 4 mln lat, a jest superlekooporna

| Medycyna
erix! (Erich Ferdinand), CC

Kanadyjsko-amerykański zespół naukowców bada znalezioną ok. 300 m pod ziemią w jaskini w Nowym Meksyku bakterię Paenibacillus, która wykazuje oporność na większość stosowanych współcześnie antybiotyków, w tym na leki ostatniej szansy, np. daptomycynę. Paenibacillus była odizolowana od świata zewnętrznego przez ponad 4 mln lat.

Uzyskane wyniki pokazują, że bakteria jest oporna na 18 antybiotyków i wykorzystuje identyczne metody obrony jak podobne gatunki występujące w glebie. Wg autorów publikacji z pisma Nature Communications, presja ewolucyjna na zachowanie genów oporności istnieje zatem i działa od milionów lat, a nie od pierwszego zastosowania antybiotyków.

Poza znanymi, naukowcy wykryli również 5 nowych szlaków oporności. Jest to bardzo ważne, bo daje specjalistom czas na opracowanie leków, nim pojawi się problem.

Badanie tych wymagających i odległych środowisk daje jedyną w swoim rodzaju szansę na próbkowanie genetycznej różnorodności mikroorganizmów nieskażonych ludzką działalnością - zaznacza prof. Hazel Barton z Uniwersytetu w Akron.

Bakterie Paenibacillus znaleziono w jaskini Lechuguilla, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze względu na unikatowość nie ujawniono jej dokładnego położenia. Każdy naukowiec, któremu od odkrycia w 1986 r. zezwala się na eksplorację, podpisuje zobowiązanie do utrzymania lokalizacji w tajemnicy.

lekooporność Paenibacillus jaskinia Lechuguilla Hazel Barton