Młode samce mamutów częściej wpadały w naturalne pułapki

| Nauki przyrodnicze
Patrícia Pecnerova

Samce mamutów częściej wpadały w naturalne pułapki i umierały.

Naukowcy określili płeć 98 mamutów włochatych, których szkielety znaleziono na północy Rosji, w tym na Wyspach Nowosyberyjskich, na Tajmyrze czy w rejonie Zatoki Czauńskiej. Okazało się, że 7 na 10 osobników to samce. Autorzy publikacji z pisma Current Biology spekulują, że odchylenie w zapisie kopalnym można wyjaśnić większą tendencją młodych, niedoświadczonych samców do samotnego podróżowania. Uwięzienie w naturalnych pułapkach zwiększało zaś szanse na zakonserwowanie.

Nie zachowała się większość kości, ciosów i zębów mamutów oraz innych zwierząt z epoki lodowcowej. Możliwe, że szczątki znajdowane dziś na Syberii przetrwały, bo zostały pogrzebane, co zabezpieczyło je przed wietrzeniem. Nowe ustalenia pokazują, że młode samce częściej ginęły w taki sposób, że ich ciała ulegały pogrzebaniu, np. załamując lód na jeziorze lub utykając w bagnie - tłumaczy Love Dalen ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej.

Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo nie było powodu, by spodziewać się odchyleń płciowych w zapisie kopalnym. Ponieważ stosunek samic do samców był prawdopodobnie zrównoważony przy narodzinach, musieliśmy poszukać wyjaśnień lepszego zachowania szczątków samców - dodaje Patrícia Pecnerova, także ze Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej.

Do odkrycia by nie doszło, gdyby nie większy projekt badania genomów populacji mamutów włochatych. Naukowcy musieli co pewien czas określać płeć danego osobnika. Gdy przewaga samców stała się oczywista, zespół zdecydował się określić płeć większej liczby zwierząt, a także ustalić stosunek płci mamutów znalezionych na Syberii i na Wyspie Wrangla. Okazało się, że samców stale było więcej niż samic.

Akademicy podejrzewają, że mamuty włochate żyły podobnie do dzisiejszych słoni. Stada samic i cieląt były prowadzone przez doświadczone samice, a młode samce przebywały w grupach wyrostków albo wałęsały się samotnie, angażując się w bardziej ryzykowne zachowania. Nic więc dziwnego, że utykały w szczelinach, bagnach czy jeziorach.

mamut włochaty samce naturalne pułapki Love Dalen Patrícia Pecnerova