Nawet rozcieńczony miód manuka silniejszy od biofilmów

| Medycyna
Dino Giordano (alsjhc), CC

Nawet w niskich stężeniach miód z kwiatów drzewa herbacianego, nazywanego po maorysku manuką (Leptospermum scoparium), hamuje aktywność i wzrost bakteryjnych biofilmów. Naukowcy uważają, że w ten sposób można by zapobiegać rozwojowi zakażeń u pacjentów z cewnikami urologicznymi.

Sądzimy, że pacjenci mogą także skorzystać na przeciwzapalnych właściwościach miodu, które są generalnie silniejsze w miodach ciemnych, takich jak miód manuka. Podczas wykorzystania miodu ryzyko oporności jest znikome - podkreśla prof. Bashir Lwaleed z Uniwersytetu w Southampton.

Brytyjczycy hodowali na plastikowych szalkach pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) i Proteus mirabilis. Miód rozcieńczano wodą destylowaną i dodawano do pożywki, uzyskując roztwory o różnym stężeniu: 3,3%, 6,6%, 10%, 13,3% oraz 16,7%.

W dalszej części eksperymentu różne rozcieńczenia dodawano z bakteriami do 2 pojemników (w każdym znajdowało się 96 szalek). Do pozostałych dodawano czystą pożywkę albo sztuczny miód. Całość następnie pieczętowano oraz inkubowano przez 24, 48 i 72 godziny.

W drugiej części eksperymentu miód dodawano po 24 godzinach i inkubowano przez 4 godziny albo kolejną dobę.
Okazało się, że miód manuka silnie ograniczał "lepkość" bakterii, a więc i rozwój biofilmu. W porównaniu do czystej pożywki czy sztucznego miodu, po 48 godzinach nawet najniższe stężenie (3,3%) zmniejszało lepkość o 35%.

Najsilniejszy wpływ obserwowano po 3 dniach w roztworze 16,7%, kiedy to lepkość spadała aż o 77%. Po 72 godzinach wszystkie stężenia zmniejszały kleistość o ok. 70%.

Oceniając wpływ miodu na dalszy wzrost biofilmu, autorzy publikacji z Journal of Clinical Pathology zauważyli, że po 4-godzinnej inkubacji roztwór 16,7% ograniczał go o 38%, a po 24 godzinach o 46%. Dla słabszych roztworów - 3,3 oraz 6,6% - po 48 godzinach wpływ był jeszcze silniejszy.

Naukowcy podkreślają, że ich eksperymenty symulowały wczesne etapy tworzenia biofilmu i potrzeba dalszych badań z warunkami bardziej przypominającymi przepływ cieczy przez pęcherz.

manuka Leptospermum scoparium miód biofilm rozwój wzrost Bashir Lwaleed