Ibuprofen pozwoli rozszerzyć medyczne zastosowanie marihuany?

| Medycyna
van_mij (Martijn), CC

Naukowcy opisali szlaki molekularne związane z upośledzeniem pamięci i uczenia przez marihuanę. W artykule opublikowanym na łamach pisma Cell dowodzą, że efektom ubocznym można zapobiec (lub zmniejszyć ich nasilenie), stosując ibuprofen.

Nasze badania rozwiązały [...] zagadkę, w jaki sposób stosowanie konopi wywołuje problemy neuronalne [synaptyczne] i pamięciowe. Wyniki sugerują, że medyczne zastosowanie marihuany można rozszerzyć, jeśli pacjenci będą jednocześnie przyjmować niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen - opowiada główny autor studium Chu Chen z Uniwersytetu Stanowego Luizjany.

Zespół odkrył, że u myszy tetrahydrokannabinol (THC) podwyższa stężenie enzymu cyklooksygenazy 2 (COX-2) w centrum pamięciowym mózgu - hipokampie. Później wykazał, że leki bądź techniki genetyczne prowadzące do obniżenia poziomu COX-2 zapobiegają problemom pamięciowym i nieprawidłowościom neuronalnym związanym z powtarzalną ekspozycją na THC. Jako że ibuprofen jest inhibitorem COX-2, wydaje się, że akademicy wpadli na trop nieskomplikowanej metody zwalczania skutków ubocznych stosowania marihuany.

Chen i inni zauważyli ponadto, że w modelu mysim THC ograniczał uszkodzenia neuronów w przebiegu choroby Alzheimera. Efekt utrzymywał się przy jednoczesnym podawaniu inhibitora COX-2.

marihuana THC ibuprofen niesteroidowe leki przeciwzapalne tetrahydrokannabinol cyklooksygenaza 2 COX-2 hipokamp pamięć uczenie skutki uboczne Chu Chen